• การเเจ้งเกิด・การเเจ้งตายโรคหัดเยอรมัน

ระวังโรคหัดเยอรมัน!

ในปี 2020 เป็นปีที่มุ่งกำจัดโรคหัดเยอรมันให้หมดไป

เริ่มแรก การทำให้กลุ่มโรคหัดเยอรมันที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นค่อยๆหายไป ในขณะเดียวกันก็ทางอำเภอโกเบก็ได้จัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามมาตรการของประเทศที่ตั้งเป้ากำจัดโรคหัดเยอรมันให้สำเร็จภายในปี 2020

เกี่ยวกับโรคหัดเยอรมัน

ในการตั้งครรภ์ในระยะแรก หากเป็นโรคหัดเยอรมันแล้วจะทำให้เด็กทารกในครรภ์นั้นติดเชื้อไปด้วย หรือหากเป็นโรคหัดเยอรมันที่ติดต่อทางพันธุกรรมนั้น จะทำให้เด็กที่เกิดมามีความเป็นไปได้ที่หัวใจ, ตาหรือหูมีปัญหาตั้งแต่เกิด
ดังนั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะในผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่ระบุด้านล่างนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

  • (1) สามี, ลูก และคนในครอบครัวของผู้ที่ตั้งครรภ์
  • (2) ผู้ที่ตั้งใจอยากจะมีบุตร
  • (3) ผู้ที่อยู่ในช่วงแรกหลังจากการคลอดบุตร (โดยไปประมาณ 6-8สัปดาห์แรก)

มีการสนับสนุนการเข้าตรวจสารภูมิต้านทาน (antibody)โรคหัดเยอรมัน และ การสนับสนุนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ด้วย
※ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประกันสุขภาพและสวัสดิการ(โฮะเกงฟุคุชิบุ) ณ ที่ทำการตำบลทุกแห่ง(
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละที่ทำการตำบล

โรคหัดเยอรมันเป็นอย่างไร?

  • (1) การติดเชื้อโรคผ่านการติดต่อทางการไอหรือจามที่มีการปนเปื้อนของไวรัสหัดเยอรมัน
  • (2) ระยะที่ไม่แสดงอาการ 14-21วันตั้งแต่ติดเชื้อ (โดยเฉลี่ย 16-18วัน)
  • (3) ลักษณะอาการ จะมีผื่นแดงตั้งแต่หน้าและกระจายไปทั่วทั้งร่างกาย, มีไข้, ต่อมน้ำเหลืองหลังหูหรือต้นคอบวม
  • (4) ในการตั้งครรภ์ในระยะแรก หากเป็นโรคหัดเยอรมันแล้วจะทำให้เด็กทารกในครรภ์นั้นติดเชื้อไปด้วย เด็กอาจมีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ, ตาหรือหูผิดปกติได้ (กลุ่มอาการโรคหัดเยอรมันที่ติดต่อทางพันธุกรรม)

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2015
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ