• การรักษาพยาบาล- สุขภาพโรคปอดอักเสบเนื่องจากไวรัสโคโรนา

ดูช่องทางที่รองรับการให้คำปรึกษา

ช่องทางปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เบอร์โทรศัพท์:078-322-6250(บริการตลอด 24ชม.:รองรับหลายภาษา)

โฮมเพจเทศบาลเมืองโกเบ(ดูช่องทางที่รองรับการให้คำปรึกษา)(ภาษาญี่ปุ่น)

Call Center การฉีดวัคซีนโคโรน่า

เบอร์โทรศัพท์: 078-277-3320
ภาษาที่ใช้ติดต่อได้ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาตะกะลอค

กรุณาดูรายละเอียดที่นี่