• การพำนัก・การกลับประเทศเชคลิสต์สำหรับการกลับประเทศ

ขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นต้องทำเมื่อกลับประเทศระยะยาวหรือตลอดไป

ขั้นตอนบางอย่างต้องเสียเวลาจัดการ หากเป็นไปได้ให้รีบดำเนินการจะดีกว่า

สิ่งที่ต้องทำ

การคืนบัตรไซริวการ์ด

ในกรณีที่ไม่ได้ทำ re-entry (การขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่) สามารถคืนบัตรไซริวการ์ดได้ที่สนามบินตอนออกนอกประเทศ หากทำการ re-entry ตอนออกนอกประเทศ ผู้ที่กลับเข้ามาภายในระยะเวลาของการre-entry จำเป็นต้องใช้บัตรไซริวการ์ดนั้นต่อไป

ในกรณีที่ไม่ได้กลับเข้าประเทศมาในระยะเวลาของการ re-entry บัตรไซริวการ์ดที่มีนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ เมื่อกลับเข้ามาให้ทำการคืนบัตรนั้นตอนดำเนินขั้นตอนการกลับเข้าประเทศ

จ่ายค่าเช่าบ้าน

เมื่อต้องการจะยกเลิกสัญญาเนื่องจากจะย้ายที่อยู่หรือกลับประเทศ ต้องแจ้งทางเจ้าของบ้านหรือนายหน้า(หาบ้าน)ล่วงหน้าตามเนื้อหาในสัญญา ( ปกติจะแจ้งล่วงหน้า 1-2เดือน)

หากย้ายออกโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งย้ายออกกระทันหัน ค่าเช่าบ้านจะต้องถูกหักออกจากค่ามัดจำ ตอนที่ย้ายออกจากบ้าน เจ้าของบ้านหรือนายหน้าจะมาตรวจสอบสภาพภายในห้องด้วย

ขั้นตอนที่โรงเรียน

 • 1. เมื่อมีกำหนดกลับประเทศ ผู้ปกครองจำเป็นต้องแจ้งแก่ทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบเรื่อง
 • 2. โรงเรียนจะจัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อการยื่นขอตราประทับที่เป็นทางการ เช่น 1. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน 2. ใบรับรองผลการเรียน 3. หนังสือรับรองหลักสูตรการศึกษา 4. ใบรับรองการจบการศึกษา
 • 3. กระทรวงการต่างประเทศจะตรวจสอบตราประทับ
 • 4. ผู้ปกครองจะต้องส่งเอกสารเพื่อรับรองลายเซ็นต์ และ เอกสารอื่นๆที่เขียนไว้ด้านล่างนี้ ไปยังสถานกงสุล ( ใบยื่นคำร้องรับรองลายเซ็นต์, สำเนาบัตรไซริวการ์ด, ค่าธรรมเนียม)

น้ำประปา, ไฟฟ้า ,แก๊ส, ค่าโทรศัพท์ (NTT), ค่าสัญญาณ NHK

WEB

น้ำประปา, ไฟฟ้า ,แก๊ส, ค่าโทรศัพท์ (NTT), ค่าสัญญาณ NHK ทั้งหมดนั้นสามารถดำเนินการทางอินเตอร์เน็ตได้ฟรี

หากต้องการติดต่อทางโทรศัพท์


 • ขั้นตอนการยกเลิกน้ำประปา

  ศูนย์บริการลูกค้าสำนักงานการประปาเมืองโกเบ 078-797-5555
  เวลาทำการรับโทรศัพท์ วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุด): 9:00-17:15 น.
  ในขั้นตอนแจ้งเรื่องการยกเลิก เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
  กรุณาแจ้งหมายเลขลูกค้า (โอะเคียะคุสะมะบันโกะ) ที่จะมีเขียนอยู่ที่ใบแจ้งการใช้น้ำ เ
  หากไม่ทราบหมายเลขลูกค้าสามารถแจ้งที่อยู่หรือชื่อผู้ทำสัญญาเพื่อดำเนินการได้
 • การยกเลิกแก๊ส

  อำเภอโกเบทุกตำบล :ฝ่ายขาย Hyogo Living โอซากาแก๊สศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0120-7-94817
  ช่วงเวลารับโทรศัพท์ (วันจันทร์ - เสาร์) 9:00-19:00 (วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) 9:00-17:00
  ตอนแจ้งเรื่องยกเลิก กรุณาแจ้ง 「โอะเคียะคุสะมะบันโกะ」 (หมายเลขลูกค้า) ที่จะมีเขียนอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบเรียกเก็บเงิน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
 • ผู้ที่ใช้แก๊ส LP
  กรุณาติดต่อร้านแก๊ส LP ที่ทำสัญญาไว้
  ※ ส่วนใหญ่จะเขียนชื่อร้านไว้ที่ถังแก๊ส
 • การยกเลิกโทรศัพท์

  อินเตอร์เน็ต : เวปไซต์
  โทรศัพท์ : 116 ไม่มีรหัสเขตพื้นที่ ทางโทรศัพท์มือถือหรือPHS 0800-2000116
  ช่วงเวลาทำการ : 9:00-17:00
 • การยกเลิกการใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ไปยังร้านมือถือตามบริษัทที่ท่านใช้บริการ

 • การยกเลิกรับสัญญาณ NHK

  0120-151515 หรือ 0570-077077
  เวลา 9:00-22:00 / วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00-20:00

รถยนต์และรถจักรยานยนต์

 • หากมีรถยนต์ (รถยนต์ทั่วไป) หรือรถจักรยานยนต์ (รถจักรยานยนต์2ล้อขนาดใหญ่, รถจักรยานยนต์2ล้อขนาดเล็ก)
  ก่อนจะกลับประเทศให้ดำเนินขั้นตอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อน หากดำเนินการหลังจากกลับไปแล้วจะค่อนข้างลำบาก
  กรุณาดูการดำเนินขั้นตอนต่างๆได้ที่เวปไซต์ของฝ่ายบริหารของกรมขนส่งโกเบ (เท่านั้น)

  ฝ่ายบริหารของกรมขนส่งโกเบ (สำนักงานอุโอซะกิ)
  〒658-0024
  2-34 อุโอซะกิฮะมะมะฉิ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
  Help desk 050-5540-2066

หากมีรถยนต์ 3ล้อ หรือ 4ล้อที่มีขนาดเล็กกว่า 660cc

 • ติดต่อสอบถาม : สมาคมตรวจสอบรถยนต์ขนาดเล็ก สำนักงานเฮียวโกะ 050-3816-1847 (เท่านั้น)

หากมีรถสกูตเตอร์ หรือรถยนต์ลักษณะพิเศษขนาดเล็ก

 • ติดต่อสอบถาม : กรุณาดำเนินการที่สำนักงานภาษีท้องถิ่นภายในที่ทำการตำบล หรือสำนักงานโฮะคุชิน โดยให้นำป้ายทะเบียน, ใบจดทะเบียน, ตราประทับชื่อ, เอกสารยืนยันตัวตน (ที่สามารถตัวสอบชื่อและที่อยู่ได้ เช่นใบขับขี่ เป็นต้น)ไปด้วย

ใบจดทะเบียนตราประทับชื่อ

 • ใบจดทะเบียนตราประทับชื่อ หากไม่ได้ทำการ re-entry การจดทะเบียนจะถูกยกเลิกในวันที่ออกนอกประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนินเรื่องใดๆ

ขั้นตอนหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาษีซ้ำซ้อน

 • (1) การลดหย่อนภาษีต่างประเทศ
  ประเทศที่มีพันธะสัญญาทางภาษี ถ้าทำการออกหนังสือรับรองการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ญี่ปุ่น หลังจากกลับประเทศไปแล้วจะชำระแค่จำนวนส่วนต่างของจำนวนที่เสียภาษีที่ญี่ปุ่นไป (เฉพาะคนที่ไม่มีรายได้นอกประเทศญี่ปุ่น)
  เพื่อป้องกันการเกิดภาษีซ้ำซ้อน จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองการชำระภาษีที่ญี่ปุ่น
  ※ เอกสารที่จำเป็นนั้นแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ กรุณาสอบถามก่อนกลับประเทศ
 • (2) สำหรับประเทศที่มีพันธะสัญญาทางภาษี นักเรียน, ผู้ประกอบการ, หรืออาจารย์ เป็นต้นที่มีรายได้ตามที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือภาษีท้องที่อำเภอ
  กรุณายื่นเอกสารรับรองไปยังสำนักงานสรรพากรในเขตที่ดูแลและสำนักงานภาษีท้องที่ในเขตที่อยู่ โดยผ่านทางบริษัทที่ท่านได้รับเงินเดือนได้แก่ หนังสือแจ้งเกี่ยวกับพันธะสัญญาทางภาษีและสำเนาพาสปอร์ต, หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผู้ประกอบการ
  ※ กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศที่อยู่ในพันธะสัญญาทางภาษีได้ที่เวปไซต์ของกระทรวงการคลัง

ชำระภาษีท้องที่จังหวัดหรืออำเภอ

 • ทุกวันที่ 1 มกราคมจะมีการคิดภาษีท้องที่ตามเขตที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็ตาม โดยจะคำนวณภาษีจากรายได้ของปีก่อน (วันที่ 1มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม) และต้องชำระภาษี ถึงแม้ว่าในระหว่างปีจะมีการย้ายที่อยู่หรือกลับประเทศก็ตาม
  ผู้ที่มีที่อยู่ในอำเภอนั้นๆ จะต้องยื่นหนังสือแจ้งจำนวนเงินได้ แก่สำนักงานภาษีท้องถิ่นในเขตที่อยู่ ภายในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ทางที่ทำงานยื่นหนังสือแจ้งจำนวนเงินได้หรือยื่นใบแจ้งการจ่ายเงินเดือนแก่ที่ว่าการอำเภอหรือผู้ที่แจ้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อปีที่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นหนังสือแจ้งอีก
  เมื่อกลับประเทศ ต้องจัดการหาตัวแทนเพื่อที่จะชำระภาษีท้องถิ่น ณ สำนักงานภาษีท้องถิ่นด้วย
  สถานที่ติดต่อ: ที่ทำการอำเภอ ฝ่ายวางแผนงานภาษี 078-647-9300

การชำระภาษีรถยนต์ขนาดเล็ก

 • วันที่ 1 เมษายนของทุกปี จะมีการคิดภาษีผู้ที่มีรถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดเล็ก ได้แก่ รถยนต์ขนาดเล็ก, รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์, รถจักรยานยนต์ 2ล้อ เป็นต้น รถเก่าที่ไม่ได้ใช้งานหรือมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถก็จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอน
  สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการอำเภอ ฝ่ายวางแผนงานภาษี 078-647-9399

ค่าเลี้ยงดูบุตร

 • กรณีที่เด็กที่ได้รับค่าเลี้ยง หรือผู้ปกครองที่ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรเท่านั้นที่กลับประเทศ จำเป็นต้องนำตราประทับชื่อมาเพื่อยื่นเรื่องที่ฝ่ายสวัสดิการเด็ก ณ ที่ทำการอำเภอ

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

 • หากมีสมาชิกส่วนหนึ่งในครอบคร้วย้ายออกหรือหากสมาชิกในครอบครัวทุกคนย้ายออก ทั้งสองกรณีนี้จำเป็นต้องนำตราประทับชื่อและใบจดทะเบียนตราประทับชื่อมาเพื่อยื่นเรื่องที่ฝ่ายสวัสดิการเด็ก ณ ที่ทำการอำเภอ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเด็กเล็ก, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้พิการรุนแรง, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวที่มีแต่แม่และบุตร, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

 • กรุณาคืนใบรับเงินช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายรักษาพยาบาล ณ ที่ทำการอำเภอ

สมุดบันทึกสุโคยะคะ (สมุดบันทึกสุขภาพ)

 • กรุณาคืนสมุดบันทึกสุโคยะคะ (สมุดบันทึกสุขภาพ)ได้ที่ ฝ่ายรักษาพยาบาล ณ ที่ทำการอำเภอ

ประกันสุขภาพพลเมือง

 • กรุณานำบัตรประกันสุขภาพ, ตราประทับ (สำหรับผู้ที่มีเท่านั้น), .ใบรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติหรือไซริวการ์ดมายังฝ่ายเงินบำนาญประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ที่ทำการอำเภอ

ยื่นคำร้องขอคืนเงิน (เงินบำนาญหรือสวัสดิการเงินบำนาญ)

ผู้ประกันตนในระบบประกันเงินบำนาญพลเมืองและประกันสวัสดิการเงินบำนาญที่เป็นชาวต่างชาตินั้น ผู้ที่กลับประเทศไปโดยที่ไม่ได้รับเงินบำนาญคืน สามารถทำเรื่องขอคืนเงิน (ดัทไทอิฉิจิคิน) ได้ที่ศูนย์งานประกันสังคมได้โดยตรง โดยต้องส่งเอกสารที่จำเป็นภายใน 2ปีหลังจากกลับประเทศไปแล้ว สามารถขอรับ “ใบยื่นคำร้องขอคืนเงิน” (ดัทไทอิฉิจิคินเซคิวโชะ)ได้ที่สำนักงานเงินบำนาญประเทศญี่ปุ่นก่อนกลับประเทศ

ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องได้

 • ผู้ที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น ( ผู้มี2สัญชาติไม่สามารถยื่นได้, ผู้ที่มีวีซ่าถาวรสามารถยื่นได้)
 • ชำระค่าประกันมากกว่า 6เดือนขึ้นไป
 • ผู้ที่ไม่มีที่อยู่ที่ญี่ปุ่น
 • ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิเข้ารับเงินบำนาญ(รวมถึงเงินเบี้ยเลี้ยงผู้พิการ)

จำนวนเงินที่จะได้รับ (จำนวนเงินในปี 2009)

●ผู้ประกันตนของเงินบำนาญประเภทที่ 1 เมื่อชำระเงินค่าประกันเสร็จสิ้นตามช่วงเวลา สามารถรับเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่าง

ช่วงเวลาสิ้นสุดการชำระเงินประกันสำหรับผู้ประกันตนประเภทที่ 1

จำนวนเงินที่จะได้รับ

มากกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน 12เดือน

43,980 เยน

มากกว่า 12เดือน แต่ไม่เกิน 18เดือน

87,960เยน

มากกว่า 18เดือน แต่ไม่เกิน 24เดือน

131,940เยน

มากกว่า 24เดือน แต่ไม่เกิน 30เดือน

175,920เยน

มากกว่า 30เดือน แต่ไม่เกิน 36เดือน

219,900เยน

มากกว่า 36เดือน

263,880เยน


ผู้ประกันตนขอเงินประกันสวัสดิการเงินบำนาญ เมื่อชำระเงินค่าประกันเสร็จสิ้นตามช่วงเวลา สามารถรับเงินตามอัตราส่วนเงินที่ได้รับตามตารางด้านล่าง

ระยะเวลาประกันตน

จำนวนเงินที่จะได้รับ

เงินเดือนมาตรฐานเฉลี่ย① × อัตราเงินที่ได้รับ②

มากกว่า 6เดือน แต่ไม่เกิน 12เดือน

①0.4、②0.5

มากกว่า 12เดือน แต่ไม่เกิน 18เดือน

①0.9、②0.9

มากกว่า 18เดือน แต่ไม่เกิน 24เดือน

①1.3、②1.4

มากกว่า 24เดือน แต่ไม่เกิน 30เดือน

①1.8、②1.8

มากกว่า 30เดือน แต่ไม่เกิน 36เดือน

①2.2、②2.3

มากกว่า 36เดือน

①2.7、②2.8

 

อัตราเงินที่ได้รับ

 • เดือนก่อนของเดือนที่พ้นคุณสมบัติผู้ประกันตนของประกันสวัสดิการเงินบำนาญ ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2008ถึง เดือน สิงหาคม ปี 2009
 • เดือนก่อนของเดือนที่พ้นคุณสมบัติผู้ประกันตนของประกันสวัสดิการเงินบำนาญ ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2009ถึง เดือน สิงหาคม ปี 2010

เอกสารจำเป็น

 • สมุดเงินบำนาญ
 • สำเนาพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) หน้าที่สามารถตรวจสอบวันเดือนปีที่ออกจากประเทศญี่ปุ่นครั้งสุดท้าย, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, ลายเซ็นต์, วีซ่า (หากหน้าที่ประทับตราออกนอกประเทศญี่ปุ่นไม่ชัด ไม่สามารถตรวจสอบวันเดือนปีที่ออกนอกประเทศได้ เอกสารอาจถูกตีกลับ) หากตราประทับออกนอกประเทศญี่ปุ่นไม่ชัด ให้ถ่ายเอกสารหน้าที่ประทับตราเข้าประเทศตอนกลับเข้าประเทศตัวเองส่งมาด้วยก็ได้)
 • เอกสารที่สามารถตรวจสอบชื่อธนาคาร, ชื่อสาขา, ที่อยู่สาขา, เลขบัญชี, และชื่อบัญชีธนาคารของผู้ที่รับเงินตัวจริง

สถานที่ติดต่อสอบถามหลังจากกลับประเทศ

นิฮงเนนคินคิโคชิบุ Japan Pension Service

〒168-8505

24-5-3 ทะไคโดะนิชิ, สุกินะมิคุ, โตเกียว

โทรศัพท์ 81-3-3335-0800 (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

หากต้องการติดต่อ จำเป็นต้องใช้หมายเลขของสมุดเงินบำนาญ

สถานที่ติดต่อ

 • กรณีที่เข้าระบบประกันเงินบำนาญพลเมืองอยู่ (ผู้ประกันตนประเภทที่ 1) →สำนักงานเงินบำนาญ
 • กรณีที่เข้าระบบประกันเงินบำนาญพลเมือง, กรณีที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือเคยเข้าระบบประกันสวัสดิการเงินบำนาญ→สำนักงานเงินบำนาญ
 • กรณีที่เข้าในระบบประกันสวัสดิการเงินบำนาญอยู่ → สถานที่ทำงาน

สถานที่ติดต่อสำนักงานเงินบำนาญ

 • ตำบลฉูโอ : สำนักงานเงินบำนาญซันโนะมิยะ 078-332-5793
 • ตำบลนะกะตะ, ตำบลสุมะ, ตำบลทะรุมิ, ตำบลนิชิ : สำนักงานเงินบำนาญสุมะ 078-731-4797
 • ตำบลฮิกาชินะดะ, ตำบลนะดะ : สำนักงานเงินบำนาญฮิกาชินะดะ 078-811-8475
 • ตำบลเฮียวโกะ, ตำบลคิตะ : สำนักงานเงินบำนาญเฮียวโกะ 078-577-0294
 • หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ Nenkin dial 0570-05-1165

สถานการณ์ข้อตกลงร่วมของการคำนวณเงินบำนาญ

ประเทศที่ทำข้อตกลงร่วมของการคำนวณเงินบำนาญกับญี่ปุ่น

เยอรมัน, อังกฤษ, เกาหลี, อเมริกา, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, แคนาดา, สาธารณรัฐเชก, ออสเตรเลีย, เนเธอแลนด์, สเปน, ไอร์แลนด์, บราซิล, สวิสเซอแลนด์, ฮังการี

ประเทศที่อยู่ระหว่างการทำข้อตกลง (ลงนามเสร็จสิ้น)

อิตาลี, อินเดีย, ลุคเซนเบอร์ก

สามารถได้รับเงินบำนาญของประเทศญี่ปุ่นและประเทศคู่สัญญาได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากทำการขอเงินคืน (ดัทไทอิฉิจิคิน) จะไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในช่วงนั้นได้

เกี่ยวกับภาษีเงินได้

เงินบำนาญพลเมืองนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ในส่วนของสวัสดิการเงินบำนาญนั้น ตอนที่ได้รับนั้นจะถูกคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้20 %

อย่างไรก็ตาม สามารถแจ้งขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากร โดยก่อนกลับประเทศให้ทำการส่ง”เอกสารรายงานผู้จัดเก็บภาษี” 「โนเซคันรินิน โนะ โทะโดะเกะเดะ」(เอกสารขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกที่) ไปยังที่สำนักงานสรรพากรในเขตที่อยู่ (คนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น)

และกรุณาส่งเอกสารการแจ้งการจ่ายเงินคืนที่เป็นเอกสารตัวจริงซึ่งจะส่งมาพร้อมกับการโอนเงินที่ได้จากการทำเรื่องขอคืนเงิน (ดัทไทอิฉิจิคิน)แก่ผู้จัดเก็บภาษี เพื่อที่ผู้จัดเก็บภาษีจะเป็นตัวแทนในการแจ้งขอคืนภาษี

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่สรรพากรทุกแห่งเกี่ยวกับรายละเอียดภาษีเงินได้

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมกราคม ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ