• ช่องทางปรึกษาการปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

การปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ชื่อองค์กร เนื้อหา ภาษาที่รองรับ วันและเวลาที่เปิดให้คำปรึกษา สถานที่ติดต่อ และอื่นๆ

Kobe International Community Center
(KICC)

ศูนย์โกเบโคคุไซคอมมิวนิตีเซนตา
นำเสนอข้อมูลงานราชการส่วนจังหวัด, ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

(วันจันทร์-วันศุกร์)

AM10:00-PM12:00

PM1:00-PM5:00

สามารถปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาAM9 :00-AM10 :00

TEL: 078-742-8705


WEB
ภาษาเกาหลีและเกาหลีเหนือ (วันศุกร์)

ภาษาเวียดนาม

(วันจันทร์และวันพุธ)

ภาษาฟิลิปปินส์

(วันพุธ)

ภาษาสเปน

(วันอังคารและวันพฤหัสฯ)

ภาษาโปรตุเกส

(วันพฤหัสฯ)
ภาษาเนปาล (วันจันทร์)
ภาษาอินโดนีเซีย (วันศุกร์)
ภาษาไทย (วันอังคาร)

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าในประเทศญี่ปุ่น

※จำเป็นต้องจอง

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

※หากต้องการล่ามภาษาอื่นกรุณาสอบถาม

ทุกวันพุธที่ 1 และ3

วันศุกร์ที่ 2

ของเดือน

PM1:30-4:30

สมาคมเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจำจังหวัดเฮียวโกะ

เฮียวโกะเกงโคคุไซโคริวเคียวเรียวคุ (HIA)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวต่างชาติ

ไกโคคุจินเกงมินอินฟอเมชั่นเซนตา
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์-วันศุกร์

AM9:00-PM5:00

TEL: 078-382-2052


WEB

NGO ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติในอำเภอโกเบ

 

NGOโกเบไกโคคุจินคิวเอนเน็ตโตะ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาจีน

วันศุกร์ PM1:00-PM8:00

(สายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวชีวิตประจำวัน)

TEL: 078-232-1290 (เบอร์สำหรับให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ)

TEL: 078-271-3270


WEB

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

 

โกเบเทอิจูไกโคคุจินชิเองเซนตา (KFC)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเกาหลี

วันจันทร์ - วันศุกร์

AM9:30-PM6:00

TEL: 078-612-2402


WEB
Community House & Information Centre (CHIC)

- ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

- กิจกรรมคลาสทำอาหารนานาชาติ, คลาสเรียนภาษาต่างประเทศและอื่นๆ

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ - วันศุกร์

AM9:30-PM4:30

TEL: 078-857-6540


WEB
 
เวียดนาม ยูเมะ KOBE ให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในญี่ปุ่น, การสอนภาษาญี่ปุ่น, การสอนภาษาเวียดนาม

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเวียดนาม

วันอังคาร, วันพฤหัสฯ, วันศุกร์

AM10:00-PM5:00
TEL: 078-736-2987

WEB

โครงการการเเยกเป็นอิสระสำหรับผู้หญิงในเอเชีย

 

อะจิอะโจะเซจิริทสึพุโรเจคคุโตะ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และกฎหมายสำหรับผู้หญิงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาฟิลิปปินส์

ภาษาโปรตุเกส

วันพฤหัสฯ

AM11:00 -PM4:00

TEL: 078-734-3633


WEB

 

มูลนิธิ การศึกษาเเละสวัสดิการเอเชีย

สำนักงานใหญ่งานผู้ลี้ภัย

สาขาคันไซ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่สำหรับผู้อพยพลี้ภัย

ให้การสนับสนุนการจัดหางาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเวียดนาม

* ภาษาต่างประเทศอื่นๆ กรุณาสอบถามล่วงหน้า

วันจันทร์ – วันศุกร์

AM9:30-PM5:30

TEL: 0120-090-091

(เบอร์โทรตรงสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษา)

TEL: 078-361-1700


WEB

ชุมชนชาวบราซิลในเขตคันไซ

 

คันไซบุระจิรุจิน คอมมิวนิตี้ (CBK)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่,

คลาสเรียนภาษาโปรตุเกส,ให้ความรู้เป็นภาษาบราซิลสำหรับเด็กชาวบราซิล เป็นต้น

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์, วันเสาร์

PM:00-PM5:00

TEL: 078-411-8813

WEB

ชุมชนชาวละตินในจังหวัดเฮียวโกะ

 

เฮียวโกะละตินคอมมิวนิตี้

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่, สอนภาษาสเปนให้แก่เด็กที่พ่อแม่พูดภาษาสเปน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาสเปน

วันจันทร์ – วันศุกร์

AM10:00-PM5:00

TEL: 078-739-0633

TEL: 090-6984-1665


WEB
กระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ

ปรึกษาสิทธิมนุษยชน

ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาตากาล็อค,ภาษาโปรตุเกส,ภาษาเวียดนาม,ภาษาเนปาล,ภาษาสเปน,ภาษาอินโดนีเซีย,ภาษา จันทร์-ศุกร์
AM9:00-PM5:00
TEL: 0570-090911

WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ