• ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น・โรงเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น・อาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นของอำเภอโกเบ

Higashinada Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้

神戸市立住之江公民館「日本語教室」ศูนย์ชุมชนสุมิโนะเอะประจำอำเภอโกเบ

“ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น”

 

※อยู่ระหว่างหยุดทำการ

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ วันอังคารของทุกสัปดาห์
18:30~20:30
ไม่มีค่าใช้จ่าย(มีค่าหนังสือเรียนแยก) 〒658-0053
2-2-3 สุมิโยชิมิยะมะฉิ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โทรศัพท์:078-822-1300
โทรสาร:078-822-7037

WEB
เดินจาก JR สถานีสุมิโยชิ ไปทางใต้ 10นาที
หรือ
เดินจากฮันชินสุมิโยชิ ไปทางตะวันออก ประมาณ 3นาที
หรือ
เดินจาก ฮันชิน/ rokko liner สถานีอุโอซะกิไปทางตะวันตกประมาณ 8นาที
日本語ひろば岡本นิฮงโกะฮิโระบะ โอะคะโมะโตะ สามารถเรียนได้ทุกคน วันพุธของทุกสัปดาห์
10:00~20:00
วันเสาร์ของทุกสัปดาห์
10:00~16:00

(ค่าลงทะเบียน)

1เดือน

1,000เยน


12เดือน

2,000เยน (มีค่าแบบเรียนแยก)

〒658-0016
4-18-22 โมะโตะยะมะนะคะมะฉิ, ฮิกาชินะดะ,โกเบ
ไอโคะกัคคุอิน นะคะมะฉิโคชะ
โทรศัพท์:078-453-5931
โทรสาร:078-453-5941

MAILWEB
เดินจากสถานี เซททสึโมะโตะยะมะ ประมาณ 3นาที
甲南日本語教室あおぞらโคนัน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น  อะโอโซะระ ชาวต่างชาติที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงกว่ามัธยมต้น

* คอร์สฤดูใบไม้ผลิ

เดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม

* คอร์สฤดูใบไม้ร่วง

เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน

ไม่มีค่าใช้จ่าย 〒658-8501
8-9-1 โอะคะโมะโตะ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โคนันไดกัคคุบุนกัคคุบุ โนโนกุจิเกนคิวชิทสึ
โทรศัพท์:078-435-2334
เดินจาก JRสถานีเซททสึโมะโตะยะมะ
หรือฮันคิว สถานีโอะคาโมะโตะ ประมาณ
10นาที
こうべ子どもにこにこ会โกเบโคโดะโมะ นิโคะนิโคะโค เด็ก วันพุธของทุกสัปดาห์
16:00~18:00
วันเสาร์ของทุกสัปดาห์
16:00~18:00

1เดือน 1,600เยน
ประกัน 1ปี 500เยน

〒658-0022
2-5-1 ฮอนโจโฉ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
ภายในฮอนโจฉิอิคิฟุคุชิเซนตา
โทรศัพท์:078-453-7440

MAILWEB
เดินจาก JR สถานีโคนันยะมะเทะ หรือ
ฮันชินสถานีฟุคะเอะ
5นาที
東灘日本語教室ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ฮิกาชินะดะ

สามารถเรียนได้

ทุกคน

ทุกวัน

(ยกเว้น วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
13:00~18:00

1ครั้ง 100เยน
1ปี 1,000เยน
〒658-0022
4-12-20-201 ฟุคะเอะมินะมิมะฉิ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
(ภายใน ทะบุนคะเคียวเซเซนตา เฮียวโกะ)
โทรศัพท์:078-453-7440
โทรสาร:078-453-7440

WEB
เดินจาก ฮันชินสถานีฟุคะเอะ
6นาที

こころ イレブン日本語教室โคะโคะโระ

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอิเระบุน

ชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ(นักเรียนต่างชาติ, ผู้ที่ทำงานแล้วและครอบครัว)

วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี,

วันศุกร์, วันเสาร์

10:30~12:00

13:30~15:00

15:30~17:00

1,500เยน (90นาที) ,ค่าเอกสาร 〒658-0046
6-15-17 มิคะเกะ ฮอนมะฉิ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
ภายใน ฮิกาชินะดะ ทะสุเคะไอ เน็ตโตะวาคุ
090-4308-1689 (คุณ โคะบะยะชิ)

Mail
เดินจากฮันชินสถานี มิคะเกะ

ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 2นาที

Nada Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้
神戸学生青年センター六甲奨学基金日本語サロンศูนย์เยาวชนนักเรียนโกเบ ภาษาญี่ปุ่นกองทุนรคโค สามารถเรียนได้ทุกคน วันจันทร์ของทุกสัปดาห์
9:00~17:00
วันเสาร์ของทุกสัปดาห์
9:00~17:00
เลือกเวลาเรียนได้ 2ชั่วโมง เรียนแบบตัวต่อตัว
1ครั้ง 200เยน
(มีค่าหนังสือและค่าเอกสารแยก)
〒657-0064 
3-1-1 ยะมะดะโฉ, นะดะ, โกเบ
โทรศัพท์:078-851-2760
โทรสาร:078-821-5878
MAILWEB
เดินจากฮันคิวสถานีรคโค
2นาที

地域学習支援ボランティア会灘わくわく会สมาคมอาสาสมัครช่วยเหลือการเรียนในภูมิภาค

สมาคมนะดะวะคุวะคุ

นักเรียนประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย หรือผู้ที่มีอายุเทียบเท่า ที่มีภาษาแม่เป็นภาษาต่างประเทศ วันเสาร์ของทุกสัปดาห์
10:00~12:00
ไม่มีค่าใช้จ่าย รคโคฉิอิคิฟุคุชิเซนตา

ตัวแทน: นะคะทสึคะ มะซุโยะ
    090-7878-5678
รองตัวแทน : มะรุยะมะ อิสะมุ (ภาษาอังกฤษได้)
     090-1148-0196

MAIL

เดินจากฮันคิวสถานีรคโคไปทางใต้
3นาที
หรือ
เดินจาก JRสถานีรคโคไปทางเหนือ
10นาที

 NPO法人実用日本語教育推進協会NPO สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้  (THANK's)

 

ชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

 

วันอาทิตย์:

10:00~12:15

วันจันทร์:

10:00~12:20

วันพุธ:

10:00~12:00

(มีช่วงเวลาพักในเเต่ละวัน 30นาที)

500เยน/ครั้ง

〒657-0855

2-3 ไคกัง-โดริ, มะยะ, นะดะ,โกเบ

 HATโกเบ・นะดะ โนะ ฮะมะ 2-104

โทรศัพท์ :078-891-3030

อีเมล :mail@npo-thanks.jp


WEB

เดินจาก JR สถานีนะดะไปทางทิศใต้ 10นาที

เดินจากฮันชิน สถานีอิวะยะ ไปทางทิศใต้ 8นาที

 

Chuo Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้

Kobe International Community Center (KICC)

 

ศูนย์ชุมชนนานาชาติประจำโกเบ

*มีอายุมากกว่า 15ปีขึ้นไป
*ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้เป็นระยะเวลา6เดือน

(Shin-nagata)

วันจันทร์/วันอังคาร/วันศุกร์  

10:00-20:00

(Sannomiya)

วันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันเสาร์

10:00-20:00

ไม่มีค่าใช้จ่าย

(Shin-nagata)

Asta kuNitzuka1-Bankan,อาคารทิศใต้ชั้น4, 5-3-1 อุเดะสุคะโจ,นากะตะคุ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-742-8705

(Sannomiya)

Sannomiya Buiding East ชั้น5

6-1-12,โกโคโดริ,ฉูโอ,โกเบ

*สมัครเรียนที่ Shin-nagata


WEB

(Shin-nagata)

เดินจากสถานีรถไฟJR/รถไฟใต้ดินShin-nagata ประมาณ 6 นาที

(Sannomiya)

ใช้เวลาเดินประมาณ 3นาที จากสถานี Sannomiyaในแต่ละสาย

日本語でこんにちはนิฮงโกะ เดะ คอนนิฉิวะ  

-Hello in Japanese-

ศูนย์กิจกรรมทางสังคมคาทอลิกโกเบ

สามารถเรียนได้ทุกคน

วันพุธของทุกสัปดาห์

10:30-12:30

13:30-15:30

วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์

13:30-15:30

ค่าขนมและชา

300เยน
〒650-0004
1-28-7 นะคะยะมะเทะโดริ, ฉูโอ, โกเบ
(ภายใน คาทอริกกุโกเบฉูโอเคียวไค)
โทรศัพท์:078-271-3248
โทรสาร:078-271-3280

MAIL
เดินจากสถานีซันโนะมิยะ
10นาที

日本語ボランティア「チャオ」อาสาสมัครภาษาญี่ปุ่น (ชะโอะ)

(นิฮงโกะโบรันเทีย)

ผู้ที่ต้องการให้ช่วยเหลือในการเรียนภาษาญี่ปุ่น,

นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายผู้ที่ต้องการให้ช่วยเหลือการเรียน

①โกเบชิริทสึ ฟุคิไอ โคมินคัง
วันพุธของทุกสัปดาห์
15:30~17:00

วันเสาร์ 13:00-17:00

②โกเบชิ เซอิโชเนน ไคคัง
วันพุธของทุกสัปดาห์
18:00~20:45

วันเสาร์ 13:00-17:00

ไม่มีค่าใช้จ่าย
(มีค่าหนังสือเรียนแยก)

〒651-0081
2-1-1 มะซะโคะโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โกเบชิริทสึ ฟุคิไอ โคมินคัง
〒650-0044
1-3-3 ฮิงาชิคาวาซากิ,ฉูโอ,โกเบ ฮาเบอร์เซ็นเตอร์ โกเบชิ เซอิโชเนน ไคคัง ชั้น5
โทรศัพท์:090-2595-8654

โทรศัพท์:090-3927-0964(ภาษาจีนได้) 

เดินจากสถานีซันโนะมิยะ
15นาที
เดินจากสถานีโกเบ 5นาที
兵庫県国際交流協会สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดเฮียวโกะ (บรรลุนิติภาวะแล้ว)
  1. ①คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัด

1ปีมี 2ช่วง (1ช่วงมี 16ครั้ง)(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม~,ตั้งแต่เดือนตุลาคม~)

สัปดาห์ละ 2ครั้ง 18:30-20:30

②คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้ทันที

ปลายเดือนสิงหาคม-กลางเดือนกันยายน (รวม 17ครั้ง)

สัปดาห์ละ 5ครั้ง 9:00-12:00

①ค่าใช้จ่าย
2,000เยน(ไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

 

②ค่าใช้จ่าย
4,000เยน

〒651-0073
1-5-1 วะคิโนะฮะมะไคกังโดริ, ฉูโอ, โกเบ
โคคุไซเกนโคไคฮัททสึเซนตา ชั้น3
โทรศัพท์:078-230-3261
โทรสาร:078-230-3280
อีเมล: nihongo@net.hyogo-ip.or.jp

WEB
เดินจาก JRสถานีนะดะประมาณ 12นาที

เดินจาก ฮันชินสถานีอิวะยะไปทางใต้ประมาณ 7นาที

日本語だんらんห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นดันรัน

 

(นิฮงโกะเคียวชิทสึ ดันรัน)

เรียนได้ทุกคน OK วันจันทร์, วันพุธ 19:00-20:30 ฟรี

〒650-0002
4-11-3 คิตะโนะโฉ,ฉูโอคุ,โกเบชิ

เนื่องจากเป็นคลาสเรียนแบบออนไลน์ กรุณาติดต่อสอบถามได้จากโฮมเพจ


WEB
เดินจากสถานีซันโนะมิยะ
15นาที 
関西ブラジル人コミュニティชุมชนชาวบราซิลประจำคันไซ เด็กหรือนักเรียนชาวบราซิลที่อาศัยในคันไซ 13:00~17:00
1,500เยนต่อเดือน

〒650-0003
3-19-8 ยะมะโมะโตะโดริ, ฉูโอ, โกเบ, จังหวัดเฮียวโกะ
โกเบชิริทสึไกไคอิจูโตะ บุนคะโนะโคริวเซนตา ชั้น3
โทรศัพท์:078-222-5350
(วันอังคาร-วันศุกร์)

10:00~19:00

(วันเสาร์-วันอาทิตย์)

10:00~17:00

โทรสาร:078-222-5350
 

MAILWEB
เดินจากสถานีซันโนะมิยะ
17นาที

Hyogo Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้

カトリック兵庫教会学習支援教室ศาสนาคริสต์คาทอลิกประจำจังหวัดเฮียวโกะ

ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

เด็ก
นักเรียนประถม-นักเรียนมัธยมต้น
วันเสาร์ของทุกสัปดาห์
14:00~16:00
(หยุดวันเสาร์ของสัปดาห์ที่2)
ไม่มีค่าใช้จ่าย 〒652-0804
4-4-4 ทสึคะโมะโตะโดริ, เฮียวโกะ, โกเบ
จิโดคัง ภายในคาทอริคคุ เฮียวโกะเคียวไค)
โทรศัพท์:090-8987-8424(คุณ คิททะคะ)
เดินจาก JRสถานีเฮียวโกะ
7นาที

カトリック兵庫教室 外国人と留学生のための日本語クラスศาสนาคริสต์คาทอลิกประจำจังหวัดเฮียวโกะ

คลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนและชาวต่างชาติ

สามารถเรียนได้

ทุกคน

วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 2และ4
12:00~13:00
ไม่มีค่าใช้จ่าย 〒652-0804
4-4-4 ทสึคะโมะโตะโดริ, เฮียวโกะ, โกเบ
(ชิไซคัง ภายในคาทอริคคุ  
เฮียวโกะเคียวไค)
อีเมล:
tarayan2007@gmail.com
(ผู้ดูแล: คุณ อะระคิ)
เดินจาก JR สถานีเฮียวโกะ
7นาที

Kita Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้
北神日本語教室
 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ฮกกุชิน
นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป ทุกวันพุธ
18:30-20:00
เดือนละ 1,500 เยน
ท่านที่ไม่สามารถมาเรียนได้มากกว่า 3ครั้งขึ้นไป สามารถชำระต่อครั้งได้ ครั้งละ 500เยน
〒651-1302
1-3-1 ฟุจิวะระไดนะคะมะฉิ, คิตะคุ, โกเบ
ศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลฮกกุชิน
TEL:080-5331-8987(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

WEB
โกเบเดนเททสึ สถานีโอคุบะ เดิน 5นาที

Nagata Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้
 KFC神戸定住外国人支援センターKFC ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ เด็ก นักเรียนประถม
วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
16:00~18:00
นักเรียนมัธยมต้น
วันพุธ, พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
18:30~20:30
สัปดาห์ละ1ครั้ง 500เยน/เดือน
(สัปดาห์ละ 2ครั้ง 1,000เยน)
〒653-0038
4-4-10 วะคะมะทสึโฉ,นะกะตะ, โกเบ
อะสุตะคุเอะสุตะ คิตะโต 502
โทรศัพท์:078-612-2402
โทรสาร:078-612-3052

MAILWEB
เดินจาก JR สถานีชินนะกะตะ
       3นาที

KFC神戸定住外国人支援センターKFC ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบ

โครงการภาษาญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่่

วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์

10:15~12:15

วันพฤหัสบดี

18:15~20:15

ค่าใช้จ่าย 1500เยน/เดือน

ฟุตะบะ โคคุไซ พุระซะ

〒653-0042

7-1-18 ฟุตะบะโฉ,นะกะตะ, โกเบ

ฟุตะบะ กักคุชะ 1-5

โทรศัพท์ :078-747-0280

อีเมล :fic@tbz.t-com.ne.jp

URL:http:www.social-b.net/fic/

รถไฟใต้ดินสายไคกัง สถานีโคมะกะบะยะชิ

 

JRสถานีชินนะกะตะ

Suma Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้

南須磨公民館日本語よみかき教室ศูนย์ชุมชนมินะมิสุมะ

ห้องเรียนอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่น

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ วันจันทร์ - วันศุกร์
10:00~20:00
วันเสาร์
10:00~17:00
ไม่มีค่าใช้จ่าย 〒654-0038
2-2-3 อะโอบะโฉ, สุมะ, โกเบ
โทรศัพท์:078-735-2770
โทรสาร:078-735-2782

WEB
เดินจาก JR สถานี
ทะคะโทริ 5นาที

Nishi Ward

ชื่อองค์กร เงื่อนไข วันและเวลา ค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ

สถานีที่อยู่ใกล้

神戸市外国語大学日本語学習を助ける会 神戸中国帰国者日本語教育ボランティア協会มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศประจำโกเบ

สมาคมช่วยเหลือการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สมาคมอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวญี่ปุ่นผู้ที่กลับจากจีนประจำโกเบ

ผู้ที่กลับมาจากประเทศจีนและลูกหลานรุ่นที่2, 3 รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

วันจันทร์, วันพุธ,

วันศุกร์
13:15~15:15

(ค่าแรกเข้า) ผู้ที่กลับมาจากจีนได้รับการยกเว้น, บุคคลอื่น 1,000เยน
(ค่าเรียน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
*อย่างไรก็ตาม ค่าหนังสือเรียนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง
〒651-2103
1-1-1 กัคคุเอนนิชิมะฉิ, นิชิ, โกเบ 
นิตี ภายใน ยูนิบาพุระซะ โทรศัพท์
TEL: (ภายในเวลาเรียน)
ยูนิตี078-794-4970
(นอกเวลาเรียน)
คิตะกะวะ ฮิเดะโคะ090-5043-1670
เดินจาก รถไฟใต้ดิน สถานีกัคคุเอนโทชิ
1นาที

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ