• ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นหนังสือเรียนภาษาชีวิตในชีวิตประจำวัน (จัดทำโดยKFC)

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (จัดทำโดยKFC)

ทางอำเภอโกเบได้ร่วมมือกับทางนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร โกเบเทจูไกโคคุจินชิเองเซนตา (KFC) จัดทำ
 “แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน นะเดะชิโคะ จะพะนีซุ”  เพื่อให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในโกเบได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น

รวมทั้ง ได้จัดทำ “คู่มือวิธีการสอน” ควบคู่ด้วย สำหรับการใช้สอนในห้องเรียนหรืออาสาสมัครที่จะใช้แบบเรียนนี้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คู่มือการสอน สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

คู่มือการสอน (บทที่ 1-12)(431.17 KB)

♪ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ♪

♪ เอกสารอ้างอิง ♪

♪ ภาษาญี่ปุ่น 500ตัว ♪