• สวัสดิการการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

การคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน

หากไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บหรืออายุที่มากขึ้น, ไม่มีรายได้เนื่องจากหย่าร้างหรือการเสียชีวิต, ถึงแม้จะทำงานแต่ก็มีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่ารักษาพยาบาล เหตุการณ์เช่นนี้ ประเทศจะมีระบบที่จะช่วยเหลือเพื่อรับประกันการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานไปพร้อมกับ ให้สามารถใช้ชีวิตด้วยความสามารถของตัวเองได้ในเร็ววัน

ช่องทางสอบถาม แผนกประกันและสวัสดิการในแต่ละอำเภอ, ฝ่ายประกันและสวัสดิการ ณ สาขาย่อยคิตะสุมะ

ที่ทำการอำเภอฮิกาชินะดะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-841-4131
ที่ทำการอำเภอนะดะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-843-7001
ที่ทำการอำเภอฉูโอ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-232-4411
ที่ทำการอำเภอเฮียวโกะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-511-2111
ที่ทำการอำเภอคิตะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-593-1111
ฝ่ายประกันและสวัสดิการฮกคุชิน TEL: 078-981-8870
ที่ทำการอำเภอนะกะตะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-579-2311
ที่ทำการอำเภอสุมะ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-731-4341
ฝ่ายประกันและสวัสดิการสาขาคิตะสุมะ TEL: 078-793-1313
ที่ทำการอำเภอทะรุมิ  (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-708-5151
ที่ทำการอำเภอนิชิ (แผนกประกันและสวัสดิการ) TEL: 078-929-0001

ประเภทการคุ้มครอง

การช่วยเหลือมีทั้งหมด 8ประเภท

  • 1. การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่น เสื้อผ้า เป็นต้น
  • 2. การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย ค่าเช่าบ้าน, การเช่าที่ดิน
  • 3. การช่วยเหลือเรื่องการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคบังคับ
  • 4. การช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  • 5. การช่วยเหลือเรื่องการดูแลผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายเพื่อการเข้ารับบริการดูแลผู้ป่วย
  • 6. การช่วยเหลือเรื่องการคลอดบุตร
  • 7. การช่วยเหลือเรื่องอาชีพ
  • 8. การช่วยเหลือพิธีงานศพ

สำหรับการได้รับการคุ้มครอง..

ผู้ที่สามารถทำงานได้ก็ทำงานตามความสามารถตัวเอง, การช่วยเหลือครอบครัวจะได้รับสิ่งที่สามารถรับได้ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือเงินช่วยเหลือตามระบบประกันสังคมอื่นๆ, ส่วนทรัพย์สินที่รวมถึงเงินฝากนั้นต้องสามารถช่วยเหลือในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้

รูปแบบการคุ้มครอง

การได้รับการคุ้มครองได้หรือไม่นั้นจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานที่คำนวณตามเกณฑ์การคุ้มครองที่กำหนดโดยประเทศ ดังนั้นจะคำนวณค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานและรายได้ของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นการยื่นคำร้องขอการคุ้มครอง โดยพื้นฐานจะต้องยื่นทั้งครอบครัว ไม่ใช่แค่ส่วนบุคคลเท่านั้น

การตัดสินว่าการคุ้มครองจำเป็นหรือไม่ โดยเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน

สามารถได้รับการคุ้มครอง   ไม่สามารถรับการคุ้มครอง
  • (รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน)

 
  • (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน)

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน   ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐาน  
รายได้ ค่าคุ้มครอง   รายได้

ขั้นตอนขอการคุ้มครองในการใช้ชีวิตประจำวัน

การยื่นคำร้องของการคุ้มครอง สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานสวัสดิการของอำเภอที่อาศัยอยู่ (แผนกประกันและสวัสดิการ ณ ที่ทำการอำเภอ, ฝ่ายประกันและสวัสดิการของสาขาคิตะสุมะ) สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ได้ที่สำนักงานสวัสดิการ กรณีที่ได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิตให้ปรึกษากับสำนักงานสวัสดิการก่อน

อนึ่ง การได้รับการคุ้มครองจะเริ่มใช้หลังจากวันที่ได้ยื่นคำร้องแล้ว

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2011 หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ