• ช่องทางปรึกษาองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติอื่นๆ

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติอื่นๆ

ชื่อองค์กร เนื้อหา ภาษาที่รองรับ วันและเวลาที่ให้คำปรึกษา

สถานที่ติดต่อ และอื่นๆ

World Kids Community

วารุโดะคิสสุคอมมิวนิตี้

- กิจกรรมสำหรับการแสดงความคิดเห็นของเด็กๆที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

- การให้ความช่วยเหลือเฉพาะคนที่ใช้ภาษาสเปน

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาสเปน

ภาษาโปรตุเกส

วันจันทร์ - วันเสาร์

13 :00-18 :00

โทรศัพท์: 078-736-3012

       
WEB

สมาคมเพื่อการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเเละการศึกษานานาชาติ

โคคุไซเคียวอิคุบุนคะโคริวเคียวเรียวคุ (ISECE)

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการหางานของนักเรียนต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น  

โทรศัพท์: 04-2958-3269

       
WEB

 

ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 080-3247-9872

โทรศัพท์: 04-2958-3269

เครือข่ายทรัพยากรบุคคลนานาชาติ

โทรศัพท์-โทรสาร: 04-2958-3269

New Kids Support Club

นิวคิสสุซะพอโตะคุระบุ

ภาษาญี่ปุ่น,

ให้ความช่วยเหลือเรื่องหลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่น

วันเสาร์

10:00 – 12 :00

โทรศัพท์: 078-708-7405

Japan association for Working Holiday Makers

นิฮองวาคินกุ โฮริเดเคียวไค

ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไปเรียน หรือทำงานยังต่างประเทศ

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

วันอังคาร – วันศุกร์

10:00 – 19:00 (ประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสอบถามได้จนถึงเวลา 18:30)

วันเสาร์

9:30 – 17:00

(ประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสอบถามได้จนถึงเวลา 17:00)

โทรศัพท์: 06-6946-7010


WEB

FMYY

FMไวไว

- กระจายเสียงชุมชนภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมต่างๆ

- เป็นฐานสำหรับการสื่อสารของคนที่หลากหลายที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ

-เป็นพื้นที่เสนอความคิด การสร้างชุมชน ที่หลากหลายร่วมกัน
ภาษาไอนุ, ภาษาโอกินาวะ, ภาษาจีน, ภาษาตะกะลอค, ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี/เกาหลีเหนือ, ภาษาญี่ปุ่น ถ่ายทอดรวม 11ภาษา

ทุกวัน

เวลา 11:00-21:00

(ยกเว้นวันพฤหัสฯถึง 22:00)

โทรศัพท์:078-737-3196


WEB

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ