• ปัญหาการหย่าร้าง

ขั้นตอนการหย่าที่ประเทศญี่ปุ่น

 • 1. การหย่าโดยความยินยอม
  เมื่อสามีภรรยาได้ตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการยื่นเอกสารการจดทะเบียนหย่าที่ได้เซ็นชื่อประทับตราแล้วที่ทำการตำบลฝ่ายสำมะโนครัว
 • 2. การหย่าโดยการไกล่เกลี่ย
  เป็นวิธีที่จะตกลงหย่าร้างที่สถานที่ไกล่เกลี่ยของศาลครอบครัว ในกรณีที่สามีภรรยาไม่สามารถหย่าร้างโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายได้ เนื่องจากต้องใช้หลักการการไกล่เกลี่ยต่อหน้าศาล ถ้าไม่ไกลเกลี่ย ศาลก็จะไม่สามารถตัดสินได้
 • 3. การหย่าร้างโดยการพิจารณาของศาล
  เป็นวิธีที่ศาลจะพิจารณาและตัดสินให้หย่าร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงไกล่เกลี่ยกันได้
 • 4. การหย่าโดยคำสั่งศาล
  เป็นวิธีการหย่าโดยคำสั่งศาล เมื่อการไกล่เกลี่ยจบไม่ดีและมีการยื่นฟ้องต่อศาลครอบครัว

  * หากจดทะเบียนสมรสที่ประเทศบ้านเกิด จำเป็นต้องทำเรื่องหย่าที่ประเทศนั้นด้วย กรุณาสอบถามที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเกี่ยวกับวิธีการหย่า
  * เพื่อไม่ให้คู่สมรสยื่นเอกสารจดทะเบียนหย่าโดยพลการ สามารถยื่นเอกสารป้องกันการหย่าร้างได้ที่ที่ว่าการอำเภอ (ฝ่ายสำมะโนครัวพลเมือง) แต่หากทั้งสองฝ่ายเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ จะไม่สามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้
  * ให้แจ้งเรื่องต่อทางกรมตรวจคนเข้าเมืองภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการหย่า
  * สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่อาศัยถาวรได้ ในกรณีที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรชาวญี่ปุ่น หลังจากการหย่า
  * หลังจากการหย่า ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตร ก็อาจจะได้วีซ่าอยู่อาศัยถาวรได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือระยะเวลาที่แต่งงาน
  *ถึงแม้ว่าจะอยู่เกินวีซ่า แต่หากมีกรณีพิเศษเช่น การแต่งงานกับคนญี่ปุ่น ก็สามารถได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในกรณีพิเศษได้
  * กรณีที่ให้ทนายเป็นธุระจัดการให้ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของทนาย ในกรณีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ยื่นคำร้องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่งของศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของญี่ปุ่น (โฮเทราสุ) เป็นวิธีการให้สำรองค่าใช้จ่ายเป็นแบบเเบ่งชำระได้

ช่องทางปรึกษา

ชื่อองค์กร วันเวลาทำการ สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

(ชื่อย่อ : โฮเทะราสุ)

วันจันทร์-วันศุกร์  AM9:00-PM9:00

วันเสาร์  AM9 :00-PM5 :00

(มีภาษาอังกฤษ)
คอลเซนเตอร์ 0570-074374

อะสุเทพพุ โกเบ

“ที่ปรึกษาสำหรับผู้หญิง”

(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

เวลารับเรื่อง AM9:00-PM5:00

เวลาสัมภาษณ์ PM1:00-PM4:00

การจองสัมภาษณ์ 078-361-8935

AM10:00-PM12 :00 / PM1:00-PM3:00

(วันอังคาร-วันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เฉพาะการปรึกษาทางโทรศัพท์

078-361-8361

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ