• ล่าม – การแปลเอกสารล่าม – การแปลเอกสาร

ล่าม-การแปลเอกสาร (อาสาสมัคร -องค์กรไม่แสวงผลกำไร)

ชื่อองค์กร เนื้อหากิจกรรม ภาษาที่รองรับ วันและเวลาทำการ สถานที่ติดต่อ - อื่นๆ

Kobe SGG Club

(KSGG)
ไกด์อาสาสมัคร, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, การช่วยเหลือการประชุม, อื่นๆ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน  

โทรศัพท์

080-2534-4192


WEB
Kobe Voluntary Good-Will Guides (K.V.G.G) ไกด์อาสาสมัคร, แปลเอกสาร, การติดตามไปด้วย ภาษาอังกฤษเท่านั้น

สามารถจองล่วงหน้าได้ 4-5วัน

AM9:00 – PM5:00

โทรศัพท์

078-821-5466

 

Multi Languge Center FACIL ล่าม,  งานแปลเอกสาร

ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาตะกาลอค, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษารัสเซีย

รองรับทั้งหมด 51ภาษา

วันจันทร์-วันศุกร์

AM10:00-PM6:00

โทรศัพท์

078-736-3040


WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนตุลาคม ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ