• ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น・โรงเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ชื่อโรงเรียน สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ โทะมิฟุจิ
Tomifuji Foreign Language Academy
〒650-0012
อาคารฟุจิชิน, 8F, 4-4-18,b คิตะนางะสะโดริ, ฉูโอ-คุ,โกเบ
โทร: 078-391-3411

WEB
วิทยาลัยภาษาญี่ปุ่น โกเบโทโย
KOBE TOYO Japanese College
〒650-0012
4-5-7,คิตะนางาสะโดริ, ฉูโอ-คุ,โกเบ
โทร: 078-333-1127

WEB
วิทยาลัยโกเบ YMCA สาขา ภาษาญี่ปุ่น
The Kobe YMCA College Japanese Department course
〒650-0001
7-11 คะโนโฉ 2โฉเมะ, ฉูโอ, โกเบ
โทร: 078-241-7204

WEB
วิทยาลัยคอมมิวนิกา
Communica Institute
〒650-0031 
116-2 ฮิกาชิมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ 
โทร: 078-333-7720

WEB
วิทยาลัยโกเบเดนชิ
Kobe Institute of Computing - College of Computing   JapaneseLanguage แผนกภาษาญี่ปุ่น
〒650-0002
1-1-8,คิตะโนะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทร: 078-242-0014(ตัวแทน)
โทร: 078-265-5265(เบอร์ตรงแผนกภาษาญี่ปุ่น)

WEB
วิทยาลัย โกเบ YMCA
Kobe YWCA
College
〒651-0093 
1-12-10 นิชิโนะมิยะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทร: 078-231-6303

WEB
วิทยาลัยภาษาญี่ปุ่น คะซุกะ 
Kasuga Japanese Language Academy
〒651-0063
5-7-10 นิชิโมะโตะ-โดริ, ฉูโอ, โกเบ
โทร: 078-222-0077

WEB
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศอะริสุโตะ 
Arist foreign language school
〒652-0815
3-5-24 มิกะวะกุฉิโฉ, เฮียวโกะ, โกเบ
โทร: 078-578-8882

WEB
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ โกเบ สุมิโยชิ 
Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School
〒658-0053
2-21-8 สุมิโยชิมิยะโฉ, ฮิกาชินะดะ, โกเบ
โทร: 078-822-6620

WEB
วิทยาลัยโกเบ วารุโดะ 
Kobe World Academy
〒652-0801
2-4-20 นะคะมิฉิ-โดริ, เฮียวโกะ, โกเบ 
โทร: 078-576-1208

WEB
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
Interculture Language Academy
〒653-0004
3-5-5, นะกะตะ, โกเบ
โทร: 078-576-6129

WEB
ทยาลัยนานาชาติ โชเม โกเบ 
Shumei Kobe International School
〒657-0831  
5-1-8 สุอิโดสุจิ, นะดะ, โกเบ ตึกเอบิสุทะนิ
โทร: 078-871-5563
 
วิทยาลัยเซโก 
Seiko Foreign Language School
〒652-0894
3-1-14 อิริเอะ-โดริ, เฮียวโกะ, โกเบ
โทร: 078-766-8039

WEB
วิทยาลัยภาษาเละกุชิสุ
Lexis Japan
〒650-0038
36 นิชิมะฉิ, ฉูโอ, โกเบ 
ตึกมิทสึบิชิ UFJชินทะคุกิงโค ชั้น9
โทร: 078-331-0944

WEB

ECC Japanese Language Institute

〒651-0094
5-5-6 โคะโตะโนะโฉ, ฉูโอ, โกเบ
โทร: 078-261-1440

WEB
Kobe Foreign Language Education Academy
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศโกเบ
〒653-0002
5-6-1 โระคุบังโฉ, นะกะตะคุ, โกเบชิ
โทร: 078-381-6472

WEB