• ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร

1 หากเกิดเหตุการณ์นี้

 • เมื่อกลายเป็นผู้เสียหาย
  - โทรศัพท์หาตำรวจทันที ( เบอร์ 110)
  - ถึงแม้จะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย ก็ควรไปพบแพทย์
  - ตรวจสอบเอกสารของคู่กรณีให้ถี่ถ้วน เช่นใบขับขี่
  ( ให้ตรวจสอบคู่กรณีกับ ที่อยู่, ชื่อ-นามสกุล, เลขทะเบียนรถ, วันเดือนปีที่เข้าประกัน, บริษัทประกันของผู้ที่เป็นเจ้าของรถ)
  - หาพยาน (ผู้เห็นเหตุการณ์) หรือหลักฐานในอุบัติเหตุนั้นๆ เเละขอเบอร์ติดต่อพยานไว้

 • เมื่อเป็นผู้ก่อเหตุ
  - ให้การดูแลผู้เสียหาย --- เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า, เป็นธุระเรื่องรถพยาบาล (เบอร์ 119)
  - แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ (เบอร์ 110)
  - การดูแลจัดการป้องกันอันตราย→เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง ให้วางป้ายหยุดสามเหลี่ยม หรือโบกให้ทางแก่รถคันอื่น
  - ติดต่อบริษัทประกัน (ประกันทางเลือก)

2 ประเภทของอุบัติเหตุ

ประเภทของอุบัติเหตุพิจารณาจากการรายงานความผิดปกติทางร่างกายของผู้เสียหายว่ามีหรือไม่
ถึงแม้ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ควรรายงาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาทีหลัง

 • อุบัติเหตุทางจราจรที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย---- มีความเสียหายของทรัพย์สิน เช่น รถหรือสิ่งของพังเสียหาย เป็นต้น ผู้ก่อเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายทางแพ่ง และการจัดการทางกฎหมาย

 • อุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดแก่ร่างกาย---เกิดความเสียหายกับร่างกาย เช่น การบาดเจ็บ เป็นต้น ผู้ก่อเหตุจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย (การขับรถโดยประมาทหรือการขับรถโดยประมาทจนให้ถึงแก่ความตาย) หรืออื่นๆ, ความรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายทางแพ่ง, และการจัดการทางกฎหมาย

3 การเรียกเก็บค่าเสียหาย

การเรียกเก็บค่าเสียหายของประกันทางเลือกกับบริษัทประกันภัยนั้น มีการลดลงขึ้นอยู่กับสัดส่วนการก่อความเสียหาย (อัตราส่วนเปรียบเทียบความรับผิดชอบของอุบัติเหตุของผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหาย)
ตัวอย่างการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนใหญ่

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าเสียหายเนื่องจากการหยุดงาน (ค่าเสียหายที่ชดเชยรายได้ในกรณีการหยุดงานเนื่องจากการรักษาพยาบาล)
 • เงินปลอบใจ
 • อื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ

4 เกี่ยวกับประกัน

 • ผู้ที่ขับรถยนต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าประกันความรับผิดของยานพาหนะ ในกรณีที่ไม่ได้เข้าประกัน จะถูกลงโทษหรือการจัดการทางกฎหมาย
  ประกันความรับผิดของยานพาหนะ (ประกันบังคับ) เป็นประกันที่ต้องเข้า โดยเงินที่จ่ายค่าเสียหายในกรณีเสียชีวิตนั้นไม่เกิน 30,000,000เยน กรณีที่บาดเจ็บไม่เกิน 1,200,000เยน เพียงแค่ค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะเกินได้ ไม่ใช่แค่ใช้ประกันความรับผิดของยานพาหนะเท่านั้น แต่ยังมีประกันอัคคีภัยหรือประกันสุขภาพพลเมือง นอกจากนี้ไม่มีการชดเชยความเสียหายของทรัพย์สิน
  ประกันทางเลือก เป็นประกันที่ใช้ชดเชยในส่วนที่ประกันความรับผิดของยานพาหนะไม่ครอบคลุม ประกันความรับผิดของยานพาหนะเป็นการชดเชยที่จำกัดต่ำสุด ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรเข้าประกันทางเลือกไว้
  * ผู้ที่เข้าข่ายด้านล่างให้ติดต่อ...
  ผู้ที่ทำงาน (ผู้ที่เข้าประกันสังคม) เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่ทำงานหรือระหว่างไปทำงาน --- ให้ติดต่อบริษัทเพื่อให้ยื่นคำร้องเรื่องอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึนในระหว่างทำงาน

5 หนังสือรับรองอุบัติเหตุทางจราจร

วันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรและที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่ได้แจ้งกับตำรวจ เอกสารที่แสดงชื่อ-นามสกุล ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุบัติเหตุทางจราจรนั้นเพื่อทำให้ข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุมีความชัดเจน ให้ออกเอกสารกับทางศูนย์การขับขี่รถยนต์ปลอดภัย (ไม่บันทึกเกี่ยวกับสัดส่วนการก่อความเสียหาย)
<ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเอกสารรับรอง>

 • ใบกรอกคำร้อง ขอได้ที่สถานีตำรวจ, ป้อมตำรวจ, สถานีย่อยของตำรวจ, สำนักงานประจำจังหวัดเฮียวโกะศูนย์ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย
 • ขั้นตอนการยื่นคำร้องได้แก่ การยื่นโดยวิธีการโอนทางไปรษณีย์จากไปรษณีย์ใกล้บ้าน, ยื่นคำร้องโดยตรงที่สำนักงานประจำจังหวัดเฮียวโกะศูนย์ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย, หรือสามารถยื่นคำร้องได้ที่เวปไซต์
 • หนังสือรับรองจะถูกส่งทางไปรษณีย์
 • ใบคำร้อง 1ฉบับสามารถยื่นขอได้หลายใบ และมีค่าธรรมเนียม 540เยน ต่อ 1ฉบับ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานประจำจังหวัดเฮียวโกะศูนย์ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย
(1-4-5 ชิตะยะมะเตะโดริ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ ในตึกสำนักงานหลักตำรวจจังหวัด
โทรศัพท์ 078-351-7882 (-7884) (ภาษาญี่ปุ่น)

ศูนย์ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย

ช่องทางปรึกษาอุบัติเหตุทางจราจร

 • สถานที่ปรึกษาอุบัติเหตุทางจราจรจังหวัดเฮียวโกะ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  โทรศัพท์ 078-360-8521
  เวลาทำการ : การปรึกษากับเจ้าหน้าที่ วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสฯ, วันศุกร์ / เวลา 9:00-12:00, 13:00-16:00 (จำเป็นต้องจอง)

 • (มูลนิธิ) ศูนย์ปรึกษาอุบัติเหตุทางจราจร นิฉิเบงเรน สำนักงานโกเบ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  โทรศัพท์ 078-341-1717
  เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ / เวลา 10:00-12:00, 13:00-16:00 (จำเป็นต้องจอง)
 • (มูลนิธิ) ศูนย์จัดการความขัดแย้งของอุบัติเหตุทางจราจร สาขาโอซากา (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  โทรศัพท์ 06-6227-0277
(มูลนิธิ) ศูนย์ปรึกษาอุบัติเหตุทางจราจร นิฉิเบงเรน
(มูลนิธิ) ศูนย์จัดการความขัดแย้งของอุบัติเหตุทางจราจร

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ