• ล่าม – การแปลเอกสารบริการส่งล่ามไปนอกสถานที่ของKICC

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการล่ามเวลาที่ไปปรึกษาหรือไปดำเนินการ อย่างเช่นที่ที่ทำการตำบลของอำเภอโกเบ ก็มีการบริการส่งล่ามอาสาสมัครไปยังสถานที่นั้นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • ภาษาที่สามารถแปลได้
  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเกาหลีเหนือ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาฟิลิปปินส์ (ตะกาลอค), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเนปาล
 • สถานที่ให้บริการได้
  ช่องติดต่อสอบถามที่ทำการตำบล, สถานที่ราชการภายในอำเภอโกเบ
 • วันและเวลาที่ให้บริการได้
  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่มีบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29ธันวาคม – 3 มกราคม)
 • การสมัคร
  กรุณาส่งแฟกซ์ หรือ ส่งอีเมล์ หรือนำใบคำร้องมาส่งด้วยตัวเองที่โกเบโคคุไซโคะมิวนิตี้เซนตา (KICC)
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการล่าม
  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  * กรุณาระบุวันที่จะใช้บริการล่ามก่อนวันจริง ภายใน 7วันทำการ
  * มีกรณีที่ไม่สามารถส่งล่ามได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่แปล หรือ ความสะดวกของล่ามอาสาสมัคร

ข้อควรระวัง

 • 1. กรณีดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถส่งล่ามไปได้
  การตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาล, การเข้าร่วมกิจกรรมงานอิเวนท์ต่างๆ, การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, การช่วยเหลือทางการศึกษา เช่นการสอบของโรงเรียน การเป็นล่ามที่ศาล หากไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการรับบริการ กรุณาสอบถามก่อน
 • 2. ไม่สามารถแปลเอกสารได้
 • 3. ไม่สามารถระบุชื่อล่ามอาสาสมัครได้
 • 4. ล่ามอาสาสมัคร ไม่ใช่ล่ามเฉพาะทาง หากเกิดปัญหาที่เกิดจากการแปล ล่ามอาสาสมัคร หรือKICCจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ใบคำร้อง

申込用紙(日本語)(Word)(165.71 KB)
申込用紙(英語)(Word)(59.50 KB)
ใบคำร้อง(ภาษาไทย)(Word)(426.50 KB)

ถ้าเป็นไปได้ กรุณากรอกเอกสารด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ