• หน่วยงานต่างๆโบสถ์, มัสยิด, โบสถ์ศาสนายิว

รายชื่อโบสถ์

ชื่อ สถานที่ติดต่อ ภาษา
โบสถ์คริสเตียนคันไซคะเคียว

2-24-9 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-241-7091
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน
คันเทเบียว 7-3-2 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

WEB
ภาษาญี่ปุ่น
บะกุวัน มะหะบีรุสุวะมิ เจอินจิอิน (ศาสนาเชน)

3-7-5 คิตะโนะโฉ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-241-5995
 
มัสยิดโกเบมุสลิม

2-25-14 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-231-6060

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
โบสถ์คาทอลิกโกเบฉูโอ

1-28-7 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-221-4682 

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
โบสถ์ St. Michael โกเบ

5-11-1 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-351-3463

WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
โบสถ์ออร์ทอดอกซ์ โกเบ

1-4-11 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-221-4925


WEB
ภาษาญี่ปุ่น
โบสถ์เเบพติสท์เกรสโกเบ

1-7-27 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-231-7187


WEB
ภาษาญี่ปุ่น

โบสถ์คริสเตียนชาวเกาหลีในญี่ปุ่น

โบสถ์โกเบโทบุ

6-4-8 ฮิกุเระโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-241-5253

078-882-5233


WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี

โบสถ์ศาสนาคริสต์ประจำญี่ปุ่น

ฮิกาชิคันเบะ

658-0058

3-7-11 มิคะเกะ,ฮิกาชินะดะ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-851-4334 


WEB
ภาษาญี่ปุ่น
โบสถ์คาทอลิค ทะคะโทริ

3-3-8 ไคอุนโฉ, นะกะตะ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-731-8300  

WEB
ภาษาญี่ปุ่น

โบสถ์ศาสนาคริสต์ประจำญี่ปุ่น

โบสถ์โกเบ

9-16 ฮะนะคุมะโฉ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-341-2598


WEB
ภาษาญี่ปุ่น
โบสถ์ โกเบนุโนะบิคิ

6-2-2 คุโมอุฉิ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์: 078-291-0519


WEB
ภาษาญี่ปุ่น
โบสถ์ Seventh-Day Adventist

4-2-11 คุโมอุฉิบาชิโดริ, ฉูโอ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-221-2733 

WEB
ภาษาญี่ปุ่น

ฝ่ายปฎิรูปศาสนาคริสต์ประจำญี่ปุ่น

โบสถ์นะดะ

657-0817

8-5-1 อุเอะโนโดริ,นะดะ, โกเบ

โทรศัพท์ 078-861-2313​​


WEB
ภาษาญี่ปุ่น
องค์กรทางศาสนา คันไซยูดะยะ

650-0002

4-12-12 คิตะโนะโฉ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-242-7254​​​​​


WEB
ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮีบรู

องค์กรทางศาสนาคริสต์

โบสถ์โกเบเอโค

4-16-1 ยะมะเทะโดริ, ฉูโอ,โกเบ

โทรศัพท์: 078-331-2286


WEB
ภาษาญี่ปุ่น

* หาข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์อื่นๆได้ที่ 教会.com

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2015
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ