• อัคคีภัยข่าวสารขณะเกิดภัยพิบัติ

ข้อมูลอัคคีภัย

เป็นระบบสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับข้อมูลพยากรณ์อากาศเร่งด่วนหรือข้อมูลหลบภัยแก่ประชาชนในจังหวัดหรือในอำเภอเพื่อให้ประชาชนทราบและไปยังที่ปลอดภัยได้เร็วที่สุด

ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ของเมืองโกเบ
เว็บไซต์การป้องกันภัยเฮียวโกะ

กระดานฝากข้อความสำหรับเหตุการณ์อัคคีภัย

เวปไซต์ด้านล่างนี้ได้จัดทำเสมือนเป็นกระดานฝากข้อความให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของครอบครัวได้