• ปัญหาประเด็นการจ้างงาน

การเลิกจ้าง

เมื่อถูกเลิกจ้างงานกระทันหัน เมื่อไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง กรณีไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือน เนื่องจากบริษัทล้มละลาย

กรณีเลิกจ้าง (ไม่เพียงแค่พนักงานประจำเท่านั้น, ยังรวมถึง พนักงานไม่ประจำ,พนักงานพาร์ทไทม์, หรือผู้ที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงานที่เกินกว่า 14วัน ด้วย) ตามหลักทั่วไปนายจ้างต้องแจ้งแก่ลูกจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน และต้องจ่ายค่าแรงเฉลี่ย 30วันขึ้นไป (ซึ่งเรียกว่าเงินค่าตอบแทนการแจ้งเลิกจ้างงานล่วงหน้า)

เรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าแรงได้โดยตรง

ถ้าหากบริษัทไม่ทำตามที่คุยกัน ให้ลูกจ้างคำนวณเงินเดือนในส่วนที่ยังไม่ได้รับ รับรองเนื้อหาดังกล่าว เเละนำไปเรียกเก็บกับบริษัทได้ กรณีที่บริษัทไม่จ่าย ให้ร้องเรียนไปยังหน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โดยนำเอกสารที่คิดว่าเกี่ยวข้องทั้งหมดไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเงินเดือน, สำเนาบัตรลงเวลาทำงาน, เอกสารตอนทำสัญญา, ข้อบังคับการทำงาน, หรือบันทึกการรับรองเอกสาร เป็นต้น รวมทั้งให้รวบรวมเนื้อหาที่ได้พูดคุยกับบริษัทเอาไว้ด้วย

ระบบการสำรองจ่ายค่าแรง คือระบบที่องค์กรสวัสดิการและประกันแรงงานจ่ายเงินค่าแรงแทนนายจ้างในอัตราที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างงานจากบริษัทที่ล้มละลายโดยที่ยังไม่ได้รับค่าแรง จำนวนเงินสำรองจ่ายจะคิดเป็น 80%ของค่าแรงที่ไม่ได้รับ แต่ทว่า มีการกำหนดเงินสูงสุดไว้ที่ 880,000-2,960,000เยน ตามอายุตอนที่ออกจากงาน

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตฉูโอ, เขตนะดะ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โกเบ-ฮิกาชิ

650-0024 29 ไคกังโดริ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ

โกเบฉิโฮโกโดโฉชะ ชั้น3

โทรศัพท์ 078-332-5353 
ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตเฮียวโกะ, เขตนะกะตะ, เขตสุมะ, เขตทะรุมิ, เขตคิตะ, เขตนิชิ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน โกเบ-นิชิ

652-0802 10-1-5 มิซุกิโดริ, เขตเฮียวโกะ, อำเภอโกเบ

โทรศัพท์ 078-576-1831 
ท่านที่บริษัทอยู่ในอำเภอโกเบเขตฮิกาชินะดะ

หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงาน นิชิโนะมิยะ

662-0942 7-35 ฮะมะโฉ, อำเภอนิชิโนะมิยะ

นิชิโนะมิยะฉิโฮโกโดโฉชะ

โทรศัพท์ 0798-26-3733 

กรณีที่ต้องการปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ

 • หน่วยตรวจมาตรฐานแรงงานเฮียวโกะ มุมปรึกษาแรงงานชาวต่างชาติ

  650-0044 1-1-3 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โกเบคุริสุตะรุทะวา ชั้น16
  โทรศัพท์ 078-367-9151
  ภาษาที่รองรับ – ภาษาจีน วันอังคาร,วันพุธ (AM9:00-PM5:00)
 • สมาคมการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ ศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติ
  (เฮียวโกะเกง โคคุไซโคริวเคียวไค ไกโคคุจินเกงมิน อินฟอเมชั่นเซนตา)
  ปรึกษาปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ

  650-0044 1-1-3 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โกเบคุริสุตะรุทะวา ชั้น6
  โทรศัพท์ 078-382-2052
  ภาษาที่รองรับ- ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส

ประกันการว่างงาน (เงินเลี้ยงดูการว่างงานของประกันการจ้างงาน)

จะได้รับเงินเลี้ยงดูจากการว่างงานเมื่อ

 • เข้าประกันการจ้างงาน
 • มีความตั้งใจจะหางานอีกครั้ง
 • อยู่ในระยะการเข้าประกันมากกว่า 12เดือนขึ้นไปตามหลักพื้นฐาน2ปี ก่อนมีการออกจากงาน (มากกว่า 6เดือนขึ้นไปต่อ1ปี ในกรณีที่ออกจากงานเนื่องจากสภาพการณ์บริษัท) (ไม่ต้องบริษัทเดียวกันก็ได้)

ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฮาโลวาคุ hello work

ถ้าไม่ได้เข้าประกันการจ้างงาน

ทาง Hello Work จะแนะนำให้ทางบริษัทเข้าประกันการว่างงาน ท่านสามารถไปยัง Hello Work ที่รับผิดชอบในเขตที่ท่านอาศัยอยู่หรือในเขตที่บริษัทอยู่ เเละยื่น “คำร้องการตรวจสอบการได้มาของคุณสมบัติของผู้ประกันตน” ได้ กรณีทำหลังจากลาออกจากบริษัท ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) มาเป็นหลักฐานว่าได้ทำงานบริษัทนั้นๆ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

มุมบริการการจ้างงานชาวต่างชาติโกเบ


WEB

1-3-1 ไอโออิโฉ, เขตฉูโอ, อำเภอโกเบ โทรศัพท์ 078-362-4570
ภาษาที่รองรับ : ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม

วิธีหางาน

วิธีหางาน

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกันยายน ปี 2016
หลังจากนั้น อาจมีองค์กรใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร)