• การเเจ้งเกิด・การเเจ้งตายการคลอดบุตร・การเลี้ยงดูบุตร

การคลอดบุตร・การเลี้ยงดูบุตร

1. เมื่อตั้งครรภ์...

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ให้รีบแจ้งเรื่องการตั้งครรภ์แก่ฝ่ายสุขภาพเด็กแผนกประกันสุขภาพและสวัสดิการ ณ ที่ทำการตำบล โดยเร็วที่สุด

เมื่อแจ้งเรื่องการตั้งครรภ์แล้ว จะได้รับ “สมุดบันทึกแม่และเด็ก” (สีชมพู), “ suku suku handbook” (สีเหลือง), “คูปองการเข้ารับฉีดวัคซีน・ใบแสดงรายละเอียดการดูแลสุขภาพของมารดา” (สีฟ้า), “คูปองช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์”

 

รับใบแจ้งการตั้งครรภ์ได้ที่ฝ่ายสุขภาพเด็ก

※ ปัจจุบัน สมุดบันทึกแม่และเด็ก มีทั้งสิ้น 9ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี/เกาหลีเหนือ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาตะกะลอค, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม อีกทั้งยังสามารถยืมวิดีโอ “ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงการเลี้ยงดูบุตร~เพื่อคลอดบุตรที่ญี่ปุ่นด้วยความสบายใจ” (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี/เกาหลีเหนือ, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย) ที่จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์นานาชาติ AMDA ได้ที่ โกเบโคคุไซคอมิวนิตีเซนตา (KICC)

2. เมื่อคลอดบุตร...

 • เมื่อคลอดบุตร กรุณาแจ้งเกิดได้ที่แผนกพลเมือง (ชิมินคะ) ณ ที่ทำการตำบลในเขตที่อยู่ภายใน 14วันหลังจากวันที่คลอด

  สิ่งที่จำเป็น

  ใบสูติบัตร, ตราประทับชื่อ (ถ้ามี), สมุดบันทึกแม่และเด็ก
 • บุตรที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวร พ่อแม่กรุณาดำเนินการที่แผนกพลเมืองภายใน60วัน

  สิ่งที่จำเป็น

  ใบรับรองวีซ่าพำนักถาวรของพ่อหรือแม่ (ใบรับรองการลงทะเบียนชาวต่างชาติ ไกโคคุจินโทโระคุโชเมโชะ), ใบรับรองการเกิด, สำเนาใบพลเมือง (จุมินเฮียว), พาสปอร์ต (ถ้ามี)

 • เด็กที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักได้ที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองภายใน 30วัน

3.อยากให้ลูกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรี ได้ที่นี่

WEB

※ ใบสอบถามประวัติทางการแพทย์


ใบสอบถามประวัติทางการแพทย์มีบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ
กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสุขภาพเด็กในแต่ละตำบล, หรือ แผนกสุขอนามัย (โยะโบเอเซคะ)สถานีอนามัยอำเภอโกเบ (078)322-6789

4. มองสถานที่ให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระและสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้...

Kobekkorando เป็นลานกว้างให้เด็กๆได้เล่น, เรียนรู้และรู้จักซึ่งกันและกัน

มีมุมที่เป็น playroom, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, สตูดิโอสร้างผลงานศิลปะ และห้องเล่นดนตรี อีกด้วย

อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนรู้การทำอาหาร, คอนเสิร์ตหรือเวทีแสดงหุ่นตุ๊กตาและอื่นๆทุกวันจันทร์ด้วย

Kobekkorando

WEB

650-0044
1-3-1 ฮิกาชิคะวะซากิโฉ, ฉูโอ, โกเบ ศูนย์บูรณการเด็ก (Kobekkorando)
โทรศัพท์ (078)382-1300 เวลาเปิดทำการ : ไม่รวมวันจันทร์・ช่วงสิ้นปีและต้นปี 9:30-17:00
(หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันธรรมวันถัดไป) ค่าเข้า : ฟรี

ข้อควรระวังเมื่อเข้าใช้บริการ

 • เด็กในช่วงวัยก่อนเข้าโรงเรียนให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยขณะใช้บริการ
 • กรุณาจองล่วงหน้า หากต้องการใช้บริการเป็นกลุ่มคณะ (มากกว่า10คนขึ้นไป)
 • ห้ามสูบบุหรี่ทั้งอาคาร เนื่องจากเป็นสถานที่สำหรับเด็กเล็ก

5. เกี่ยวกับการปรึกษาการศึกษาของเด็กนักเรียนชาวต่างชาติ

ที่ศูนย์เด็กที่หลากหลายทางวัฒนธรรม (โคะโดะโมะเคียวเซเซนตา)ของสมาคมการศึกษาจังหวัดเฮียวโกะ มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนชาวต่างชาติ รวมทั้งหนังสือเรียนหรือเอกสารต่างๆให้ยืม

ศูนย์เด็กที่หลากหลายทางวัฒนธรรม (โคะโดะโมะเคียวเซเซนตา)ของสมาคมการศึกษาจังหวัดเฮียวโกะ

WEB

659-0031
1-2 นีฮะมะโฉ, อะชิยะ (ภายใน โรงเรียนเกนริทสึโคคุไซโคโตกักโค)
โทรศัพท์ (0797)35-4537
เวลาทำการ: วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 9:00-12:00, 13:00-17:00


 • คู่มือแนะนำการช่วยเหลือการเข้าโรงเรียน

  WEB

 ※ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี/เกาหลีเหนือ, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซีย,ภาษาอาระเบีย

6. อื่นๆ ช่องทางการปรึกษาอื่นๆเมื่อมีปัญหา?

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร AMDA ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์นานาชาติ (โคคุไซอิเรียวโจโฮเซนตา)


WEB


※ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี/เกาหลีเหนือ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย, ภาษาฟิลิปปินส์

ศูนย์คันไซ เบอร์โทรศัพท์ (ปรึกษา) (06) 4395-0555

ภาษา วันทำการ เวลา
ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน จันทร์-ศุกร์ 9:00~17:00
ภาษาจีน, ภาษาโปรตุเกส สอบถามล่วงหน้าหรือดูได้ที่เวปไซต์

ศูนย์โตเกียว เบอร์โทรศัพท์ (ปรึกษา) (03) 5285-8088

ภาษา วันทำการ เวลา
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน,

ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน
ทุกวัน 9:00~20:00
ภาษาโปรตุเกส วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 9:00~17:00
ภาษาฟิลิปปินส์ วันพุธ 13:00~17:00
ภาษาเวียดนาม วันพฤหัสบดี 13:00~17:00

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ