• หน่วยงานต่างๆสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอื่นๆ

จังหวัดเฮียวโกะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ WEB

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดเฮียวโกะ

ไกโคคุจินเกงมินอินฟอเมชั่นเซนตา
WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะคะชิ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะชิยะ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะมะกะซากิ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภออะวะจิ
(มูลนิธิ) สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอคะโกะกาวะ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอซันดะ WEB

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอดันบะ

WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอโทโยกะ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอนิชิโนะมิยะ WEB

องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอฮิเมะจิ

สำนักงานโคคุไซโคริวทันโท
WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอมิกิ WEB

โอซากา

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ
ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโอซากา WEB
องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโอซากา WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอมิโนะ WEB
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโทะโยะนะคะ WEB

เกียวโต

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอเกียวโต WEB
มูลนิธิศูนย์นานาชาติเกียวโต WEB

จังหวัดชิกะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิ สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจังหวัดชิกะ WEB

จังหวัดนารา

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิ

นารา สิรุกุโรโดะฮะกะคิเนนโคคุไซโคริวโซดัน
WEB

จังหวัดวะคะยะมะ

ชื่อองค์กร สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิ

สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติจัวหวัดวะคะยะมะ

 


WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ