• ที่อยู่อาศัยโฮมสเตย์

โฮมสเตย์-โฮมวิจิตโตะ (Homestay -Home Visit)

ชื่อ ภาษา URL
Homestay in Japan!!

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเกาหลี

ภาษาจีน

ภาษาเยอรมัน

ภาษาสเปน
WEB
HomestayWeb

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ
WEB

นิฮงโคคุไซเซคะทสึไทเคงเคียวไค EIL

(สมาคมเพื่อการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่นานาชาติ ญี่ปุ่น)

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ
WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2014
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ