• การเเจ้งเกิด・การเเจ้งตายการเเจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

【กรณีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ】

สถานที่แจ้ง : ที่ทำการในเขตที่อยู่หรือที่ทำการตามภูมิลำเนาของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

เอกสารที่ใช้  : ใบสูติบัตร, สมุดบันทึกแม่และเด็ก, บัตรประกันของเจ้าบ้านที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพพลเมือง

ระยะเวลาการแจ้ง : ภายใน 14วันหลังจากวันที่คลอด

* หมายเหตุ : กรณีที่คลอดนอกประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องแจ้งเรื่องเพื่อรักษาสัญชาติ (ต้องแจ้งภายใน3เดือน)

 

【กรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นชาวต่างชาติ】

สถานที่แจ้ง : ที่ทำการในเขตที่อยู่

เอกสารที่ใช้ : ใบสูติบัตร, สมุดบันทึกแม่และเด็ก, บัตรประกันของเจ้าบ้านที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพพลเมือง

ระยะเวลาการแจ้ง : ภายใน 14วันหลังจากวันที่คลอด

* หมายเหตุ : บุตรที่เกิดระหว่างสามีภรรยาชาวต่างชาติ ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักในกรณีที่จะอาศัยในญี่ปุ่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับวีซ่าพำนัก

 

Q. คำถาม. บุตรที่เกิดระหว่างชาวต่างชาติกับชาวญี่ปุ่น บุตรจะได้รับสัญชาติใด?

A. คำตอบ. ก่อนอื่น อยากให้ได้สัญชาติของพ่อหรือแม่?

 

ตามกฎหมายญี่ปุ่น ตอนที่คลอดบุตรนั้น หากพ่อหรือแม่มีสัญชาติญี่ปุ่น และคลอดที่ประเทศญี่ปุ่น บุตรจะถือว่าเป็นสัญชาติญี่ปุ่น แต่หากคลอดที่ต่างประเทศและยื่นคำร้องภายใน 3เดือน บุตรจะได้รับการรักษาสัญชาติญี่ปุ่นจนถึงอายุ 22ปีและมีการเลือกสัญชาติในภายหลัง

  อย่างไรก็ตาม หากตามกฎหมายต่างประเทศของคู่สมรสชาวต่างชาติกำหนดให้บุตรได้รับสัญชาติเดียวกับพ่อแม่โดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องดำเนินการขอรักษาสัญชาติไว้ภายใน 3เดือนนับจากวันที่คลอด ไม่เช่นนั้นสัญชาติญี่ปุ่นจะหายไป เนื่องจากญี่ปุ่นไม่ยอมรับการมี 2สัญชาติ

(หากตอนที่คลอด สามีภรรยาได้ทำการหย่าร้างหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางาการสมรส ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การหย่า”

 

อ้างอิง : 『 เวปไซต์กระทรวงการต่างประเทศ  การแจ้งเรื่องเกี่ยวกับภูมิลำเนาและสัญชาติ』↓
WEB

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี 2013
หลังจากนั้น อาจมีระบบใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น
อนึ่ง ลิงค์ของโฮมเพจ จะอยู่ในการจัดการและความรับผิดชอบของผู้จัดทำ(องค์กร) ทางอำเภอโกเบจะไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ