• Di chuyển vào / ra"Giấy chứng nhận bản gốc đăng ký người nước ngoài" đã đổi sang "hộ khẩu lưu trú"

Chứng nhận 「đăng ký người nước ngoài」thì từ ngày 9/7/2012 đã chuyển sang chứng nhận「bản sao hộ khẩu lưu trú」. Ví dụ như khi cần chứng nhận địa chỉ thì sẽ phát hành 「bản sao hộ khẩu lưu trú」.(chỉ ghi nội dung từ sau ngày 9/7/2012. Thông tin chi tiết xin hãy đọc chú ý dưới đây.

  • Trên đó sẽ ghi họ và tên ( hoặc là tên thường gọi), giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ v.v.....ngoài ra về những điều khoản khác như là số đăng ký thẻ lưu trú, số đăng ký giấy chứng nhận vĩnh trú, thời gian lưu trú hay tư cách lưu
    trú, hay phân biệt người có tư cách lưu trú trung dài hạn với người có tư cách lưu trú vĩnh viễn ( vĩnh trú) nếu cần thiết thì có thể chứng minh được.
  • Có thể chứng minh cho mọi thành viên hoặc chỉ một thành viên trong gia đình.

<địa điểm nơi đăng ký>

Người có giấy đăng ký hộ khẩu trong thành phố Kobe thì có thể xin phát hành tại ủy ban nhân dân thành phố, ban thị dân cơ sở, văn phòng đại diện, nơi liên lạc,quầy dịch vụ.

< giấy tờ cần thiết >

  • Những giấy tờ có thể chứng minh được thân phận của người đến đăng ký như「thẻ lưu trú」,「giấy chứng nhận vĩnh trú」,「bằng lái xe」. Trường hợp nhờ người khác đăng ký giùm thì cần phải có giấy ủy quyền.
  • Chi phí làm thủ tục: 300 yên/ 1 tờ

*Chú ý*

Trong 「bản sao hộ khẩu lưu trú」 những chứng minh về các điều khoản gia đình hay địa chỉ trước ngày 9/7/2012 thì không được ghi.
Trường hợp cần bản gốc đăng ký người nước ngoài thì cần phải yêu cầu đến bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân ban bí thư bộ tư pháp để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Và, xin giấy chứng nhận bản gốc đăng ký người nước ngoài của những người đã chết thì có thể yêu cầu tại cục quản lý nhập quốc bộ tư pháp . thông tin chi tiết xin xem thêm tại trang web của bộ tư pháp

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.