• Các cở sở công cộngNhà thờ, Nhà thờ Hồi giáo, Giáo đường Do Thái

DANH SÁCH NHÀ THỜ

Tên Địa chỉ liên lạc Ngôn ngữ
Nhà thờ cơ đốc giáo Hoa Kiều Kansai

Kobeshi-ChuoKu-NakaYamatedori 2-24-9

TEL: 078-241-7091
Tiếng Nhật, tiếng Trung
Kanteibyo Kobeshi-ChuoKu-Nakayamatedor 7-3-2

WEB
Tiếng Nhật
Baguwan-Mahabiru-
Suwami Tòa tu viện Gieni
Kobeshi-Chuoku-Kitano machi 3-7-5
TEL: 078-241-5995  
 
Muslim Mosque Kobe Kobeshi-ChuoKu-Nakayamatedori 2-25-14
TEL: 078-231-6060

WEB
Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Nhà thờ Catholic Kobe Chuo Kobeshi-ChuoKu-Nakayamatedori 1-28-7
TEL: 078-221-4682 
 
Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Nhà thờ thánh Michael Kobe Kobeshi-ChuoKu-Shimoyamatedori 5-11-1
TEL: 078-351-3463

WEB
Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Nhà thờ Kobe Haristos chính thống Kobeshi-Chuoku-Yamamotodori 1-4-11
TEL: 078-221-4925

WEB
Tiếng Nhật
Nhà thờ Grace Kobe Baptist Kobeshi-Chuoku-Yamamotodori1-7-27
TEL: 078-231-7187

WEB
Tiếng Nhật

Nhà thờ Cơđốc giáo Đại hàn tại Nhật

Nhà thờ Tobu

Kobeshi-Chuoku-Higuredori6-4-8
TEL: 078-241-5253


WEB
Tiếng Nhật, tiếng Hàn

Nhà thờ Higashi Kobe

Đoàn Cơ Đốc giáo Nhật
Kobeshi- Higashi Nadaku- Mikage3 Chome7-11
TEL: 078-851-4334

WEB
Tiếng Nhật

Nhà thờ Catholic

Takatori
Kobeshi-Nagataku-KaiunCho3-3-8
TEL: 078-731-8300  

WEB
Tiếng Nhật

Đòan cơ đốcgiáo của Nhật

Nhà thờ Kobe

日本基督教団 神戸教会

Kobeshi-Chuoku-HanagumaCho 9-16
TEL: 078-341-2598

WEB
Tiếng Nhật

Nhà thờ Kobe Nunobiki

神戸布引教会

Kobeshi-Chuoku-Kumochi 6-2-2
TEL: 078-291-0519


WEB
Tiếng Nhật
Seventh-day-Adventist Church Kobeshi-Chuoku-Kumochibashi dori4-2-1
TEL: 078-221-2733 

WEB
Tiếng Nhật
Nhà thờ Nada theo phái Anh 〒657-0817
Kobeshi-Nadaku-Ueno dori8-5-1
TEL: 078-861-2313

WEB
Tiếng Nhật
Jewish Community of Kansai 〒650-0002
Kobeshi-Chuoku-KitanoCho 4-12-12
TEL: 078-242-7254

WEB
Tiếng Nhật, Anh, tiếng Arap

Nhà thờ Cơđốc giáo Nhật

Nhà thờ Eiko Kobe

Kobeshi-Chuoku-Shimoyamate dori 4-16-1
TEL 078-331-2286


WEB
Tiếng Nhật

*Về các nhà thờ khác xin mời xem ở đây: 教会.com

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.