Truy cập

Kobe International Center for Cooperation and Communication / Kobe International Community Center

Cách ga JR Sanomiya về phía Nam đi bộ13 phút
Cách ga Hanshin Sanomiya về phía Nam đi bộ12 phút
Cách ga Port-liner Trung tâm thương mại (Boueki center) đi bộ 1 phút

Kobe International Center for Cooperation and Communication / Kobe International Community Center

Address Tòa nhà trung tâm shoko boeki, Tầng 2, 5-1-14, Hamabedori, Chuo-ku, Kobe 651-0083
TEL (078)291-0641
FAX (078)291-0691
E-mail kic00@kicc.jp

Kobe International Community Center

Address Tòa nhà trung tâm shoko boeki, Tầng 2, 5-1-14, Hamabedori, Chuo-ku, Kobe 651-0083
TEL (078)291-8441
FAX (078)291-0691
E-mail kic03@kicc.jp