• Phiên dịch - Biên dịchKICC dịch vụ biên dịch đồng hành

Chúng tôi sẽ cử tình nguyện viên phiên dịch (miễn phí) cho quí vị người nước ngoài khi đến làm thủ tục hoặc tư vấn tại các trụ sở hành chính quận thuộc thành phố Kobe.

 • Các ngôn ngữ
  Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn-Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Phi-líp-pin (Tagalog), tiếng In-đô-nê-xi-a, tiếng Thái, tiếng Nêpan
 • Nơi dịch
  Tại các trụ sở hành chính công, ủy ban quận trong thành phố Kobe
 • Thời gian
  Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ và từ 29/12 ~ 3/1) 
  Tối đa 2 tiếng trong khoảng từ 9:00 ~ 17:00
 • Cách đăng kí
  Gửi fax, gửi email hoặc nộp trực tiếp giấy yêu cầu dịch vụ tại Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)

  ※Xin đăng kí ngày muốn nhờ phiên dịch trước 7 ngày làm việc.
  ※Tùy theo nội dung phiên dịch và thời gian rảnh của thông dịch viên mà cũng có trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu.

Xin lưu ý

 • 1. Chúng tôi không thể cử phiên dịch cho các trường hợp sau:
  Khám sức khỏe tại bệnh viện, tham gia các sự kiện, hướng dẫn du lịch, buổi giải thích chính sách cho cư dân, các kì thi hoặc hỗ trợ liên quan đến việc học tập, thông dịch pháp lí tại tòa án, v.v... Nếu không rõ về các trường hợp có thể nhờ phiên dịch, xin thảo luận với chúng tôi.
 • 2. Không trợ giúp biên dịch tài liệu.
 • 3. Không thể chỉ định thông dịch viên.
 • 4. Các tình nguyện viên không phải là phiên dịch chuyên nghiệp nên KICC và phiên dịch viên tình nghuyện sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra do việc phiên dịch.

GIẤY YÊU CẦU DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH ĐỒNG HÀNH

GIẤY YÊU CẦU DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH ĐỒNG HÀNH(64,00 KB)