• Thảm họaSẵn sàng ứng phó thiên tai

Sẵn sàng ứng phó thiên tai

Nơi tư vấn cho người nước ngoài khi có thiên tai

Khi thiên tai xảy ra, tùy theo tình trạng khi đó mà trung tâm Cộng đồng quốc tế Kobe sẽ thành lập góc tư vấn hỏi đáp và cung cấp thông tin dành cho người ngoại quốc.

Kobe International Community Center (Trung tâm Cộng đồng quốc tế Kobe)

Địa chỉ: Tầng 4 tòa phía Nam, Asta Kunizuka 1 ban kan 5-3-1 Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe
Điện thoại: 078-742-8705

Thông tin về thiên tai

Thẻ phòng chống thiên tai tóm tắt một cách dễ hiểu các cách ứng phó trong trường hợp xảy ra thiên tai

được tạo ra ( hiện tại 02.2022), phân phát đến người nước ngoài qua các cộng đồng, trường học cho trẻ nước ngoài, văn phòng hành chính quận, v.v…

Nơi tránh nạn

Các trường tiểu học, trường trung học hay các cơ sở công cộng gần nơi cư trú của bạn thường được chỉ định là nơi tránh nạn.

- Bản đồ tránh nạn (Trang web yahoo, chỉ có tiếng Nhật)

WEB

- Điểm lánh nạn khi thiên tai xảy đến (Nơi lánh nạn khẩn cấp và điểm lánh nạn tập trung)

PDF(175,81 KB)

- Nơi lánh nạn khẩn cấp ngoài trời(khi có động đất, sóng thần, hỏa hoạn lớn)(Bảng)

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.