• Tư cách cư trúThẻ ngoại kiều ( thẻ lưu trú)

Người lưu trú trung và dài hạn xin hãy đăng ký với cục quản lý xuất nhập cảnh( cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka chi nhánh Kobe: điện thoại: 078-391-6377) và người lưu trú vĩnh viễn (vĩnh trú) xin hãy đăng ký với ban thị dân ủy ban nhân dân quận nơi đang sinh sống.
Trường hợp người đăng ký không thể đi làm các thủ tục vì bệnh ( cần có giấy khám bệnh và giấy ủy quyền) hay trường hợp người đăng ký chưa đủ 16 tuổi thì người trong gia đình đủ 16 tuổi cùng sống chung sẽ đại diện làm các thủ tục đăng ký

Đăng ký ngoài nơi sinh sống

Người cư trú là người nước ngoài đang đăng ký cư trú trong thành phố Kobe muốn thay đổi 「họ tên」,「ngày tháng năm sinh」,「giới tính」,「quốc tịch・khu vực」thì cần phải đăng ký trong vòng 14 ngày. Những người cư trú trung và dài hạn thì cần đăng ký với cục quản lý xuất nhập cảnh( cục quản lý xuất nhập cảnh Osaka chi nhánh Kobe: điện thoại: 078-391-6377) và người lưu trú vĩnh viễn (vĩnh trú) thì cần phải đăng ký với ban thị dân ủy ban nhân dân quận nơi đang sinh sống.

<giấy tờ cần thiết>

 • Giấy chứng nhận vĩnh trú hoặc thẻ lưu trú đang có
 • Hộ chiếu ( hay giấy chứng nhận tư cách lưu trú)
 • Ảnh chân dung ( dưới 16 tuổi thì không cần. 4×3cm, không đội mũ, ảnh chụp trong vòng 3 tháng)
 • Giấy tờ chứng minh việc đã có thay đổi về các mục ghi trên thẻ

*chi tiết xin liên lạc với nơi đăng ký

Đổi thẻ mới

Trường hợp thẻ bị bẩn, rách, xin hãy làm đơn đăng ký cấp thẻ mới

<giấy tờ cần thiết>

 • Thẻ lưu trú bị dơ hoặc rách, hoạc giấy chứng nhận vĩnh trú
 • Hộ chiếu
 • Ảnh chân dung ( dưới 16 tuổi thì không cần. 4×3cm, không đội mũ, ảnh chụp trong vòng 3 tháng)

Cấp lại thẻ mới

Khi làm mất thẻ do thất lạc hay do bị cướp thì trong vòng 14 ngày kể từ khi bị mất, trường hợp bị mất thẻ ở nước ngoài do bị cướp thì trong vòng 14 ngày sau khi tái nhập quốc xin hãy làm đơn xin cấp lại thẻ mới.

<giấy tờ cần thiết>

 • Trường hợp mất do thất lạc, bị cướp thì chuẩn bị giấy chứng nhận thụ lý đăng ký thất lạc do sở cảnh sát phát hành, hay giấy chứng nhận thụ lý đăng ký bị cướp. trường hợp bị hỏa hoạn thì chuẩn bị giấy chứng minh bị hỏa hoạn do sở phòng cháy chữa cháy phát hành.
 • Hộ chiếu
 • Ảnh chân dung ( dưới 16 tuổi thì không cần. 4×3cm, không đội mũ, ảnh chụp trong vòng 3 tháng)

Thay đổi thẻ mới

Thẻ chứng minh đăng ký người nước ngoài mà hiện nay đang sử dụng trong thời hạn qui định như bảng 1 bên dưới sẽ được đổi sang 「thẻ lưu trú」 hoặc 「giấy chứng minh vĩnh trú đặc biệt」.

Trong thời hạn qui định như bảng 1 người xin gia hạn tư cách lưu trú (xin gia hạn visa ) thì khi gia hạn sẽ chuyển sang 「thẻ lưu trú」. Nhưng, những người không thuộc trường hợp đó trước khi thời gian thay đổi thẻ được qui định trong bảng 1 kết thúc, xin hãy tự mình đăng ký đổi sang「thẻ lưu trú」.
 
<giấy tờ cần thiết>

 • Thẻ lưu trú vẫn còn hiệu lực và giấy đăng ký người nước ngoài
 • Hộ chiếu hoặc giấy chứng minh tư cách lưu trú
 • Ảnh chân dung ( dưới 16 tuổi thì không cần. 4×3cm, không đội mũ, ảnh chụp trong vòng 3 tháng)

bảng 1 (thời gian thay đổi thẻ)

Thời gian giấy chứng nhận vĩnh trú có hiệu lực
Người dưới 16 tuổi   Đến ngày sinh nhật thứ 16
Người trên 16 tuổi Thời hạn đăng ký thay đổi thẻ lần tiếp theo, những người đến đăng ký trước ngày 8/7/2015 Tới ngày 8/7/2015
Những người không thuộc trường hợp trên Tới ngày sinh nhật được xem là ngày bắt đầu thời hạn của thời hạn đăng ký thay đổi thẻ lần tiếp theo.
Thời gian thẻ lưu trú có hiệu lực
Người vĩnh trú Dưới 16 tuổi Đến ngày 8/7/2015 hoặc ngày sinh nhật lần thứ 16 (chọn ngày nào đến trước)
Trên 16 tuổi Đến ngày 8/7/2015

Các hoạt động đặc định

giới hạn trong phạm vi những người có mục đích lưu trú là tham gia các hoạt động nghiên cứu đặc định và người có quan hệ hôn phối với những người đó
Dưới 16 tuổi Ngày kết thúc thời hạn lưu trú 8/7/2015, hoặc là ngày sinh nhật lần thứ 16 ( chọn ngày nào đến trước)
Trên 16 tuổi Ngày kết thúc thời hạn lưu trú hoặc là ngày 8/7/2015 ( chọn ngày nào đến trước)

Những người có tư cách lưu trú thuộc những trường hợp khác.

Trừ trường hợp những người không thuộc đối tượng được cấp 「thẻ lưu trú」 như là: người「lưu trú ngắn hạn」hoặc những người không có tư cách lưu trú 
Dưới 16 tuổi Ngày kết thúc thời hạn lưu trú 8/7/2015, hoặc là ngày sinh nhật lần thứ 16 ( chọn ngày nào đến trước)
Trên 16 tuổi Ngày kết thúc thời hạn lưu trú

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 12 năm 2012. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.