• Giao thôngGiấy chứng nhận gara xe/đăng ký xe ô tô

Nhà để xe, đăng ký xe ô tô

Thủ tục (Đơn xin Giấy chứng nhận chỗ bảo quản xe, thông báo chỗ lưu trữ bảo quản (thông báo vị trí bảo quản xe hơi, thông báo vị trí bảo quản xe trọng tải nhẹ) đến mỗi trạm cảnh sát.

Giấy tờ xe

  • Bộ Giao thông vận tải Kobe, Bộ giao thông đường bộ Hyogo ( Tòa nhà văn phòng chính phủ Uozaki)
  • Số 2 - 34 Uozakihama Higashinada, thành phố Kobe

Hướng dẫn thông tin nộp đơn : 050-5540-2066
Chịu trách nhịêm kiểm tra: 078-453-1102
Nhân viên bảo an: 078-453-1103

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2009. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.