• Rắc rốiTai nạn giao thông

1 Vào những lúc này thì nên:

 • Nếu là nạn nhân
  ・ Ngay lập tức gọi điện thoại trình báo cảnh sát (số 110)
  ・ Cho dù bị thương nhẹ cũng phải đi khám bác sĩ.
  Xác nhận đầy đủ thông tin của đối tượng như bằng lái xe, (xác định các thông tin như tên tuổi, địa chỉ đối tượng và chủ của chiếc xe, biển số xe, ngày tháng năm đăng ký bảo hiểm, công ty bảo hiểm… ).
  ・ Bảo quản các chứng cứ tai nạn lẫn người làm chứng (người mục kích tai nạn). Xin địa chỉ liên lạc của người làm chứng.
 • Nếu là người gây tai nạn
  ・Gọi xe cấp cứu (số 119), ứng cứu nạn nhân kịp thời.
  ・ Trình báo cảnh sát (số 110)
  ・ Tránh cho tai nạn liên tiếp xảy ra nên bố trí lại phòng trừ nguy hiểm bằng cách đặt các biển hiển thị tam giác, hướng dẫn cho các xe khác.
  ・ Liên lạc đến công ty bảo hiểm.

2 Các loại tai nạn

Tuỳ theo việc có hay không có báo cáo của nạn nhân để quyết định. Để tránh các rắc rối về sau xảy ra, cần khai báo cho dù có bị thương nhẹ 

 • Tai nạn tổn hại tài sản: là trường hợp tổn hại đến xe hoặc là đồ vật. Người gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù dân sự, sẽ trở thành đối tượng bị xử phạt hành chính.
 • Tai nạn con người: là trường hợp gây thương tật cho con người. Người gây tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, bị xử phạt hành chính, ngoài ra, nếu nặng hơn như trường hợp lái xe gây thương tật, gây chết người sẽ bị xử phạt hình sự.

3 Về đơn yêu cầu tổn hại :

khi làm đơn tổn hại tuỳ vào tỉ lệ thiệt hại ( là tỉ lệ trách nhiệm của bên nạn nhân và bên gây tai nạn) mà có thể giảm. Ví dụ một số đơn như là :

 • đơn xin tiền viện phí
 • đơn tổn thất nghỉ việc (nghỉ việc để trị liệu, vì vậy tổn thất thu nhập)
 • tiền bồi thường 
 • một số trường hợp khác như là tiền sửa chữa xe hơi, tổn hại di chứng phát sinh sau này.

4 Về bảo hiểm

 • Ngưòi lái xe phải nhất định gia nhập loại bảo hiểm trách nhiệm (jibai seki ). Nếu không gia nhập thì sẽ bị xử phạt hình sự và xử lý hành chính.
  Bảo hiểm trách nhiệm (bảo hiểm bắt buộc) là bảo hiểm nhất định phải tham gia. Mức chi trả tổn hại là tối đa 3000 vạn yên cho trường hợp tử vong, 120 vạn yên cho trường hợp bị thương tích, cho nên vẫn có trường hợp phí điều trị vượt mức ngưỡng này. Vì vậy hãy suy nghĩ đến việc dùng bảo hiểm quốc dân hay bảo hiểm tai nạn lao động. Hơn nữa, không có đền bù về tài sản bị tổn hại.
  Bảo hiểm tự chọn : là loại bảo hiểm đền bù cho những phần mà bảo hiểm trách nhiệm không hỗ trợ. Loại bảo hiểm trách nhiệm là loại bảo hiểm đền bù thấp nhất, vì vậy người lái xe nên vào loại bảo hiểm này.
  *Những người nào đúng với những trường hợp dưới đây thì hãy liên lạc với đồng nghiệp (những người có bảo hiểm công ty) khi gặp tai nạn trong lúc đi làm hay trong khi đang đi làm việc…hãy liên lạc với công ty để có thể làm đơn xin bảo hiểm tai nạn lao động.

5 Giấy chứng nhận tai nạn giao thông

Là loại giấy tờ có thời gian trình báo tai nạn, địa chỉ tên họ của đương sự. (không đề cập đến tỉ lệ rủi ro, tổn thất) 
 <Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận>

 • Mẫu đơn được cấp tại các cơ quan trụ sở của tỉnh Hyogo như là sở cảnh sát, đồn công an, trung tâm lái xe an toàn…
 • Thủ tục thì có thể đăng ký làm qua bưu điện, hoặc là đích thân đến trung tâm lái xe an toàn tỉnh Hyogo để đăng ký. Hoặc cũng có thể đăng ký qua Web.
 • Giấy chứng nhận sẽ được gửi qua bưu điện.
 • Xin một bản chứng nhận giá 540 yên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm lái xe an toàn tỉnh Hyogo (Kobe, Chuo ku, ShimoYamate Douri, 5 Chome, 4 Ban 1 Go – Văn phòng cảnh sát tỉnh)
Điện thoại 078-351-7882~7884(tiếng Nhật)

Trung tâm lái xe an toàn

Quầy hỗ trợ tư vấn tai nạn giao thông

 • Sở tư vấn tai nạn giao thông tỉnh Hyogo (chỉ có tiếng Nhật)
  Điện thoại 078-360-8521 
  Thời gian tư vấn: thứ 2, 3, 5, 6 /9:00-12:00, 13:00-16:00 (hẹn trước)
 • Trung tâm tư vấn tai nạn giao thông liên đoàn Nhật (Nichiben Renkou) – tại Kobe (tiếng Nhật)
  Điện thoại 078-341-1717
  Thời gian tư vấn thứ 2~thứ 6 /10:00-12:00,13:00-16:00 (hẹn trước)
 • Trung tâm xử lý phân tranh tai nạn – chi nhánh Osaka (tiếng Nhật)
  Điện thoại 06-6227-0277
Trung tâm tư vấn tai nạn giao thông liên đoàn Nhật
Trung tâm xử lý phân tranh tai nạn – chi nhánh Osaka

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.