• Tư vấn, trao đổi
  KOBE Living Guide

  Tư vấn, trao đổi

  Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

 • Hỗ trợ học tập
  KOBE Living Guide

  Hỗ trợ học tập

  Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn về tiếng nhật, văn hóa Nhật,vv...

 • Giao lưu quốc tế
  KOBE Living Guide

  Giao lưu quốc tế

  Bạn có thể giao lưu với người nhật và nhiều bạn nước khác

 • KOBE Living Guide

  Tư vấn, trao đổi

  Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

 • KOBE Living Guide

  Hỗ trợ học tập

  Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn về tiếng nhật, văn hóa Nhật,vv...

 • KOBE Living Guide

  Giao lưu quốc tế

  Bạn có thể giao lưu với người nhật và nhiều bạn nước khác

Trung tâm KICC (Kobe International Community Center)

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ cho người nước ngoài. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. KICC cũng tổ chức nhiều sự kiện khác nhau. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tìm hiểu thêm về chúng tôi và chúng tôi luôn chào đón chuyến đến thăm của các bạn.

【Dịch vụ của KICC (một phần)】
 • Tiếng Nhật, chương trình tư vấn văn hoá
 • Đời sống sinh hoạt, tư vấn visa
 • Phái cử phiên dịch
 • Các sự kiện (trải nghiệm cắm hoa Ikebana, trải nghiệm viết thư pháp, trải nghiệm mặc yukata), v.v…

Giới thiệu về Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe
Lịch mở cửa Trung tâm cộng đồng quốc tế Kobe (KICC)
 • Hôm nay
 • Đóng cửa