Dành cho trẻ em gốc nước ngoài Lớp học hè

    Hãy đến KICC để cùng nhau làm bài tập hè và đọc sách nào!

    Lớp học hè là, nơi hỗ trợ việc học ở trường nói chung và việc học tiếng Nhật nói riêng, cho trẻ em có gốc nước ngoài
    Bạn cũng có thể tự học.

    Chi tiết tại đây(866,10 KB)
    Đăng ký tại đây