• Tài liệu học tập tiếng nhậtCác sách giáo khoa Tiếng Nhật hàng ngày (Do KFC biên tập)

Các sách giáo khoa Tiếng Nhật hàng ngày (Do KFC biên tập)

Nhằm giúp những người nước ngoài sống tại thành phố Kobe có thể học tập tiếng Nhật cần thiết cho đời sống sinh hoạt hàng ngày một cách dễ dàng hơn, cùng với sự hợp tác của tổ chức phi lợi nhuận đặc thù Trung tâm hỗ trợ những người nước ngoài định trú ở Kobe (KFC) chúng tôi đã biên tập cuốn sách “Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày nadeshiko japaniizu”. Ngoài ra để những người dạy tiếng Nhật ở các lớp học tiếng Nhật hay các lớp tình nguyện có thể sử dụng cuốn sách này chúng tôi cũng tiến hành biên tập cuốn “Phương pháp dạy tiếng Nhật”. Những cuốn sách này quý vị có thể tải miễn phí tại địa chỉ dưới đây. Vì vậy hãy sử dụng chúng nhé.

~ Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày~

Mục lục(72,87 KB)
Sách giáo khoa (Bài 1 ~ bài 12)(3,71 MB)

~Hướng dẫn phương pháp dạy học dành cho những người hỗ trợ việc học tiếng Nhật~

Hướng dẫn phương pháp dạy học (Bài 1 ~ Bài 12)(431,17 KB)

♪Sách giáo khoa tiếng Nhật hàng ngày♪ 

♪Tài liệu tham khảo♪

♪Tiếng Nhật hàng ngày 500từ♪