• Rắc rốiCác vấn đề trong lao động

Bạn sẽ làm gì nếu bị mất việc?

Nếu bạn đột nhiên bị mất việc Nếu người thuê mướn lao động không trả lương đúng thời hạn Nếu công ty thuê bạn bị phá sản và bạn vẫn bị nợ lương
Về nguyên tắc, nếu muốn sa thải nhân viên, người chủ phải báo trước (không chỉ đối với nhân viên chính thức mà cả đối với nhân viên hợp đồng và làm thêm, cùng với những người đang ở trong giai đoạn thử việc đã làm việc 14 ngày trở lên) ít nhất là 30 ngày hoặc trả ít nhất là 30 ngày lương (lương trung bình trong giai đoạn đó). Phần tiền này được gọi là khoản tiền trả thay cho việc thông báo chấm dứt việc thuê lao động) Người lao động có thể yêu cầu trực tiếp công ty thanh toán khoản tiền lương. Nếu người sử dụng lao động từ chối gặp gỡ giải quyết vụ việc, bạn hãy tính toán số tiền lương còn thiếu và yêu cầu thanh toán bằng thư chứng nhận nội dung. Nếu người sử dụng vẫn tiếp tục từ chối giải quyết, hãy báo cáo sự việc đến Văn phòng quản lý lao động. Hãy đem tất cả giấy tờ bạn nghĩ là có liên quan bao gồm giấy kê khai chi tiết về lương, copy thẻ chấm công, hợp đồng lao động, copy của bản điều lệ công ty, copy của thư xác nhận nội dung bạn đã gửi cho người sử dụng lao động…Ngoài ra bạn cần biên soạn và đem theo bản tóm tắt việc thương lượng giữa bạn với người sử dụng lao động Tổ chức sức khỏe và phúc lợi lao động sẽ thanh toán phần lương còn thiếu cho người lao động trong một mức giới hạn nhất định thay cho công ty trong trường hợp công ty đó bị phá sản. Số tiền sẽ là 80% của số lương chưa thanh toán trong khoảng từ 888000 yên đến 2.96 triệu yên, tùy theo tuổi của người lao động vào thời điểm họ rời công ty.

Nơi hỏi thêm về thông tin chi tiết

Nếu công ty của bạn thuộc Quận Chuo hay quận Nada Phòng quản lý lao động phía đông Kobe
Tòa nhà Chính quyền địa phương liên hợp tầng 3, 29 Kobe Kaigan Dori, Chuo Ku. Kobe 
TEL: 078-332-5353 
Nếu công ty của bạn nằm ở
Quận Hyogo, Nagata, Suma, Tarumi, Kita hay Nishi
Phòng điều tra chuẩn mực lao động phía Tây Kobe
10-1-5 Mizuki Dori, Quận Hyogo, Kobe
TEL: 078-576-1831 
Nếu công ty của bạn nằm ở quận Higashi Nada Phòng điều tra chuẩn mực lao động Nishinomiya
 Tòa nhà Chính quyền địa phương liên hợp 7-35 Hama Cho, Nishinomiya
TEL: 0798-26-3733 

Tư vấn bằng tiếng nước ngoài

 • Dịch vụ tư vấn cho người lao động nước ngoài, Bộ phận điều tra, Cục lao động Hyogo

  Tòa nhà Kobe Crystal Tower tầng 16, 1-1-3 Higashi Kawasaki Cho, Chuo Ku, Kobe 650-0044.
  Điện thoại 078-367-9151 Ngôn ngữ hỗ trợ: Trung Quốc (thông thường Thứ Ba Thứ Tư) từ 9 giờ đến 17 giờ.
 • Bộ phận tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động, Dịch vụ thông tin và tư vấn, Hiệp hội quốc tế Hyogo

  Tòa nhà Kobe Crystal Tower tầng 6, 1-1-3 Higashi Kawasaki Cho, Chuo Ku, Kobe 650-0044
  Điện thoại 078-382-2052 Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, Trung, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha

Điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp

Để nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Bạn phải đã mua bảo hiểm lao động (Koyohoken)
 • Bạn phải đang tìm một công việc khác
 • Trên nguyên tắc bạn phải mua bảo hiểm lao động trên 12 tháng trong 2 năm làm việc trước khi bị thôi việc (hoặc nếu bạn bị buộc thôi việc giữa chừng thì là 6 tháng trở lên trong vòng 1 năm qua). Không nhất thiết bạn phải làm cho cùng 1 công ty trong khoảng thời gian kể trên.

Để có thêm thông tin hãy liên hệ Hello Work

Nếu bạn chưa mua bảo hiểm lao động thất nghiệp ...

Hello work sẽ yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp cho bạn bảo hiểm thất nghiệp. Hãy đến văn phòng Hello Work tại nơi bạn sinh sống hoặc tại nơi công ty đặt trụ sở và nhận giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện để tham gia bảo hiểm (Hihokensha shikaku shutoku no kakunin seikyu). Nếu bạn đã rời công ty, đem theo chi tiết thanh toán lương hay các bằng chứng khác rằng bạn đã làm cho công ty.

Để có thêm thông tin chi tiết:

Bàn dịch vụ việc làm cho người nước ngoài


WEB

1-3-1 Aioi-Cho Chuo-Ku Kobe
Điện thoại: 078-362-4570
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Trung

Nếu bạn cần tìm việc?

Nếu bạn cần tìm việc?

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2016. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.