• Phúc lợiBảo hộ cuộc sống

Chế độ Bảo hộ cuộc sống (Seikatsu hogo) đối với người nước ngoài

Theo Điều 1 Đạo luật Bảo hộ cuộc sống, chính phủ tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với toàn bộ công dân Nhật Bản gặp khó khăn trong cuộc sống, luật này không được áp dụng cho người nước ngoài.  

Tuy nhiên, đối với người gặp khó khăn trong cuộc sống là người nước ngoài được công nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản như Người vĩnh trú đặc biệt (Tokubetsu eijuusha), v.v. thì vì lí do nhân đạo, chính phủ thông báo sẽ áp dụng luật tương tự giống như với quốc dân.

Căn cứ vào thông báo này, thành phố Kobe đang thực thi chế độ Bảo hộ cuộc sống đối với người nước ngoài.

Chế độ Bảo hộ cuộc sống (Seikatsu hogo) là gì?

Là chế độ trong đó chính phủ đảm bảo mức sống tối thiểu và thúc đẩy sự tự lập đối với những người đang gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt hoặc chi phí y tế, ví dụ như những người không còn khả năng lao động do bệnh tật hoặc tuổi già, v.v. Việc bạn có thể nhận được sự bảo hộ hay không được xác định bằng cách so sánh chi phí sinh hoạt tối thiểu được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn bảo vệ do chính phủ định ra với thu nhập của toàn bộ hộ gia đình. Chi phí sinh hoạt tối thiểu sẽ khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi, số lượng người, điều kiện sống và thu nhập. Nếu thu nhập của bạn ít hơn chi phí sinh hoạt tối thiểu, bạn sẽ được hỗ trợ để bù đắp phần thiếu hụt đó.

Ngoài ra, rất cần thiết để những người có thể lao động làm việc theo khả năng của mình, vận dụng các hệ thống an sinh xã hội khác như sự hỗ trợ của người thân, lương hưu và trợ cấp, v.v., sử dụng tài sản bao gồm tiền gửi và tiền tiết kiệm cho cuộc sống trước mắt.

Thủ tục xin Bảo hộ cuộc sống

Thủ tục xin Bảo hộ cuộc sống được tiếp nhận tại văn phòng Phúc lợi xã hội nơi bạn sinh sống (Bộ  phận Bảo hiểm Phúc lợi ở trụ sở hành chính quận, Ban Bảo hiểm Phúc lợi ở trụ sở hành chính quận và văn phòng chi nhánh). Có chuyên viên tư vấn sẵn sàng thảo luận nên hãy liên hệ nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Văn phòng Higashi Nada(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-841-4131
Văn phòng Nada(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-843-7001
Văn phòng Chyuo(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-335-7511
Văn phòng Hyogo(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-511-2111
Văn phòng Kita(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-593-1111
Văn phòng Kita(Phòng Kitakami) TEL: 078-981-5377
Văn phòng Nagata(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-579-2311
Văn phòng Suma(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-731-4341
Văn phòng Hỗ trợ phúc lợi xã  hội Kita suma TEL: 078-793-1313
Văn phòng Tarumi(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-708-5151
Văn phòng Nishi(Phòng Phúc lợi xã hội) TEL: 078-940-9501

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2022. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.