• Lớp học / trường học tiếng nhậtDanh sách các trường học tiếng Nhật

Danh sách các trường học tiếng Nhật

Tên Nơi liên hệ
Học viên ngoại ngữ Tomifuji
富藤外国語学院
〒650-0012
Tầng 8, tòa nhà Fujishin, 4-4-18 Kitanagasa-doori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-391-3411

WEB

 

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo
神戸東洋日本語学院
〒650-0012
4-5-7,Kitanagasa-doori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-1127

WEB
Học viện Kobe YMCA  
Khoá học tiếng Nhật
神戸YMCA学院専門学校
日本語学科
〒650-0001
2-7-11 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-241-7104

WEB
Học viện Communica
コミュニカ学院
〒650-0031
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-7720

WEB
Học viện máy tính Kobe - Trường trung cấp máy tính Kobe
Bộ phận  Nhật ngữ
神戸電子専門学校
〒650-0002
1-1-8,Kitanochou, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-242-0014(Văn phòng)
TEL: 078-265-5265(Bộ phận Nhật ngữ)

WEB
Học viện Kobe YWCA 
神戸YWCA学院
〒651-0093
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-231-6303

WEB
Học viện Nhật ngữ Kasuga
春日日本語学院
〒651-0063
5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-222-0077

WEB
Trường ngoại ngữ Arist
アリスト外語学院
〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-578-8882

WEB
Trường quốc tế dạy tiếng Nhật Kobe Sumiyoshi
神戸住吉国際日本語学校
〒658-0053
2-21-8 Sumiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-822-6620

WEB
Học viện Kobe World
神戸ワールド学院  
〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-1208

WEB
Học viện ngôn ngữ quốc tế
国際語学学院
〒653-0004
3-5-5 Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-6129

WEB
Học viện quốc tế Shumei Kobe
秀明神戸国際学院
〒657-0831
Tòa nhà Ebisutani  5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-871-5563
 
Học viện châu Á
アジア学院 
〒652-0894
1-14Irie-dori, 3 cho-me, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-766-8039

WEB
レクシス語学学院

Lexis Japan

〒650-0038

Tầng 9, tòa nhà Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko 

36 Nishimachi, Chuo-Ku, Kobe-shi 

TEL:078-331-0944


WEB

ECC日本語学院神戸校

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Kobe

〒651-0094
5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, Kobe-shi 
TEL:078-261-1440

WEB
神戸外語教育学院

Học viện giáo dục ngoại ngữ Kobe

〒653-0002
5-6-1, Rokuban-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-381-6472

WEB
KIJ語学院

Học viện tiếng Nhật quốc tế Kobe

〒652-0807
Tòa nhà phía Nam ga Hyogo, 3-7 Hamasaki-doori, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL:078-945-7555

WEB
阪神自動車航空鉄道専門学校日本語学科

Khoa tiếng Nhật trường trung cấp chuyên nghiệp xe hơi máy bay và tàu đường sắt Hanshin

〒653-0861
27-1 Hayashiyama-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-621-5111

WEB
京進ランゲージアカデミー神戸校

Học viện ngôn ngữ Kyoshin

〒657-00584
1-3, 4-chome, Shogun-dori, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-262-1362

WEB
神楽日本語学園

Học viện tiếng Nhật Kagura

〒653-0836
Tầng 3, tòa nhà Dainimaru Shika, 3-1, 2-chome, Kagura-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-647-6250

WEB
日本語学院みらい

Học viện Nhật ngữ MIRAI

〒650-0021
Phòng số 708, tầng 7, tòa nhà Sannomiya Center Plaza Nishi-kan, 1-11, 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL:078-331-1152

WEB
スバル外語学院

Học viện ngoại ngữ Subaru

〒653-0002
6-16, 1-chome, Rokuban-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-381-8926

WEB
神戸新長田日本語学院

Học viện tiếng Nhật Shinnagata Kobe

〒653-0036
7-13, 9-chome, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-742-6107

WEB
神戸KR学院

Học viện KR Kobe

〒650-0017
15-6, 1-chome, Kusunoki-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL:078-362-7780
​​​
WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 4 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.