• Lớp học / trường học tiếng nhậtDanh sách các trường học tiếng Nhật

Danh sách các trường học tiếng Nhật

Tên Nơi liên hệ
富藤外国語学院
Tomifuji Foreign Language Academy
〒650-0012
Fujishin Bldg, 8F, 4-4-18,b Kitanagasadoori, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-391-3411

WEB
神戸東洋日本語学院
KOBE TOYO Japanese College
〒650-0012
4-5-7, kitanagasadori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-1127
    WEB
神戸YMCA学院専門学校
日本語学科
The Kobe YMCA College Japanese Department course
〒650-0001
2-7-11 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-241-7204
    WEB
コミュニカ学院
Communica Institute
〒650-0031
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-7720
    
WEB
神戸電子専門学校
Kobe Institute of Computing - College of Computing  JapaneseLanguage Department
〒650-0002
1-1-8 kitanochou, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-242-0014(School Office)
TEL: 078-265-5265(Japanese Department)

WEB
神戸YWCA学院
Kobe YWCA College
〒651-0093
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-231-6303

WEB
春日日本語学院 
Kasuga Japanese Language Academy
〒651-0063
5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-222-0077
    
WEB
アリスト外語学院 
Arist foreign language school
〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-578-8882

WEB
神戸住吉国際日本語学校 
Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School
〒658-0053
2-21-8 Sumiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-822-6620

WEB
神戸ワールド学院 
Kobe World Academy
〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-1208

WEB
国際語学学院 
Interculture Language Academy
〒653-0004
3-5-5, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-6129

WEB
秀明神戸国際学院 
Shumei Kobe International School
〒657-0831
Ebisutani Building 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-871-5563
アジア学院 
Asian Academy
〒652-0894
3-1-14, Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-766-8039

WEB
レクシス語学学院
Lexis Japan
〒650-0038
Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Building 9F
36 Nishimachi, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo-Ken
TEL: 078-331-0944

WEB
ECC日本語学院神戸校
ECC Japanese Language Institute 
〒651-0094
5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, Kobe
TEL: 078-261-1440

WEB
神戸外語教育学院
Kobe Foreign Language Education Academy
〒653-0002
5-6-1 Rokuban-cho, Nagata-ku, Kobe
TEL: 078-381-6472

WEB
KIJ語学院
Kobe International Japanese Language Academy
〒652-0807
Hyogo-eki minamibiru, 3-7 Hamasaki-doori, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-945-7555

WEB
阪神自動車航空鉄道専門学校日本語学科 〒653-0861
27-1 Hayashiyama-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-621-5111

WEB
京進ランゲージアカデミー神戸校
Kyoshin Language Academy
〒657-0058
4-1-3, Shogun-dori, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-262-1362

WEB
神楽日本語学園
Kagura Japanese Language School
〒653-0836
3F, Dainimaru Shika, 3-1, 2-chome, Kagura-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-647-6250

WEB
日本語学院みらい
Japanese Language Institute MIRAI
〒650-0021
708, 7F, Sannomiya Center Plaza Nishi-kan, 1-11, 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-331-1152

WEB
スバル外語学院
Subaru Language Institute
〒653-0002
6-16, 1-chome, Rokuban-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-381-8926

WEB
神戸新長田日本語学院
Kobe Shinnagata Japanese Language Academy
〒653-0036
7-13, 9-chome, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-742-6107

WEB
神戸KR学院
Kobe KR Academy
〒650-0017
15-6, 1-chome, Kusunoki-cho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-362-7780

WEB
ヒューマンアカデミー日本語学校 神戸校
Human Academy Japanese Language School

〒650-0021

5th floor, Sannomiya Center Plaza East Building
1-9-1, Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-380-1099

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 4 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.