• Lớp học / trường học tiếng nhậtDanh sách các trường học tiếng Nhật

Danh sách các trường học tiếng Nhật

Tên Nơi liên hệ
Học viên ngoại ngữ Tomifuji
富藤外国語学院
〒650-0012 Fujishin Bldg, 8F, 4-4-18,b Kitanagasadoori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-391-3411

WEB
Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo
神戸東洋日本語学院
〒650-0012
4-5-7,Kitanagasadoori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-1127

WEB
Học viện Kobe YMCA  
Khoá học tiếng Nhật
神戸YMCA学院専門学校
日本語学科
〒650-0001
2-7-11 Kano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-241-7104

WEB
Học viện Communica
コミュニカ学院
〒650-0031
116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-333-7720

WEB
Học viện máy tính Kobe - Trường trung cấp máy tính Kobe
Bộ phận  Nhật ngữ
神戸電子専門学校
〒650-0002
1-1-8,Kitanochou, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-242-0014(Văn phòng)
TEL: 078-265-5265(Bộ phận Nhật ngữ)

WEB
Học viện Kobe YWCA 
神戸YWCA学院
〒651-0093
1-12-10 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-231-6303

WEB
Học viện Nhật ngữ Kasuga
春日日本語学院
〒651-0063
5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-222-0077

WEB
Trường ngoại ngữ Arist
アリスト外語学院
〒652-0815
3-5-24 Mikawaguchi-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-578-8882

WEB
Trường quốc tế dạy tiếng Nhật Kobe Sumiyoshi
神戸住吉国際日本語学校
〒658-0053
2-21-8 Sumiyoshimiya-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-822-6620

WEB
Học viện Kobe World
神戸ワールド学院  
〒652-0801
2-4-20 Nakamichi-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-1208

WEB
Học viện ngôn ngữ đa văn hoá
国際語学学院
〒653-0004
3-5-5,bancho, Nagata-ku, Kobe-shi
TEL: 078-576-6129

WEB
Học viện quốc tế Shumei Kobe
秀明神戸国際学院
〒657-0831
Ebisutani Building 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi
TEL: 078-871-5563
 
Học viện ngoại ngữ Seiko
セイコー学院 
〒652-0894
1-14 Irie-dori 3cho-me, Hyogo-ku, Kobe
TEL: 078-766-8039

WEB
レクシス語学学院
Lexis Japan

〒650-0038 

Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Building 9F

36 Nishimachi, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo-Ken
TEL: 078-331-0944

     WEB

ECC日本語学院神戸校

Học viện Nhật ngữ ECC Trường Kobe

〒651-0094
5-5-6 Kotono-cho, Chuo-ku, thành phố Kobe, Hyogo
TEL:078-261-1440

WEB
神戸外語教育学院

 

Học viện giáo dục ngoại ngữ Kobe

〒653-0002
Kobe-shi, Nagata-ku, Rokuban-cho, 5 chomei, 6-1
TEL:078-381-6472

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 4 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.