• Hôn nhân / Ly hônHôn nhân / Ly hôn

Hôn nhân

Kết hôn với người Nhật

- Kết hôn theo quy định của pháp luật Nhật Bản

Nơi làm thủ tục đăng ký: là trụ sở hành chính tại nơi sinh sống của người đăng ký hoặc vợ/chồng của người đăng ký là người có quốc tịch Nhật Bản, hoặc nơi vợ/chồng là người Nhật đăng ký hộ tịch
Chứng từ phải nộp: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kết hôn bản dịch tiếng Nhật, bản sao hộ khẩu của vợ hoặc chồng người Nhật, Giấy chứng nhận quốc tịch (và hộ chiếu) bản dịch tiếng Nhật, thẻ cư trú.
 

*Tuy không có thời hạn đăng ký nhưng kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận thì trên phương diện pháp luật đã thành vợ chồng

- Kết hôn theo quy định pháp luật nước ngoài

Giấy tờ cần thiết: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn theo quy định nước ngoài và bản dịch tiếng Nhật, đăng ký hộ tịch của người có quốc tịch Nhật

Kết hôn của 2 người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Nhật bản

Nơi đăng ký: Trụ sở hành chính địa phương của vợ hoặc chồng
Chứng từ phải nộp: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kết hôn bản dịch tiếng Nhật, Giấy chứng nhận quốc tịch (và hộ chiếu) bản dịch tiếng Nhật, thẻ cư trú.

Thủ tục ly hôn với vợ/chồng là người Nhật

Nơi đăng ký: trụ sở hành chính tại nơi sinh sống của người đăng ký hoặc vợ/chồng của người đăng ký là người có quốc tịch Nhật Bản, hoặc nơi vợ/chồng là người Nhật đăng ký hộ tịch
Chứng từ phải nộp: Đơn xin ly hôn và bản sao hộ khẩu của vợ hoặc chồng người Nhật, Giấy chứng nhận quốc tịch (và hộ chiếu) bản dịch tiếng Nhật, thẻ cư trú.

 

*Tuy không có thời hạn đăng ký nhưng kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận thì trên phương diện pháp luật quan hệ hôn nhân đã được chấm dứt

 

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 7 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.