• Nhà ởNhà của thành phố

Về nhà ở của thành phố Kobe

Nhà ở của thành phố là nhà ở do thành phố cung cấp nhằm giúp những gia đình có mức thu nhập tương đối thấp, đang gặp khó khăn về nhà ở có thể tìm được nhà ở với mức tiền thuê rẻ.

Để đăng kí dự tuyển, cần phải có một số các điều kiện như đang sống ở thành phố Kobe, đang làm việc tại thành phố Kobe hoặc các điều kiện khác như mức thu nhập. Ngoài ra, do số người đăng kí rất đông, nên việc quyết định người trúng tuyển sẽ tiến hành qua bốc thăm.

Hằng năm đều tiến hành tuyển chọn người vào ở nhà của thành phố. Thời gian tuyển chọn theo định kỳ là vào tuần đầu tháng 5 và tháng 10, ngoài ra còn có các kỳ tuyển chọn bổ sung vào tuần đầu tháng 8 và tháng 1.

Việc tuyển chọn sẽ được thông báo qua các tờ quảng cáo. Tờ hướng dẫn thủ tục đăng kí có thể lấy tại trụ sở hành chính các quận.

Tư cách đăng kí

 • 1. Điều kiện về khu vực sinh sống (Địa chỉ nơi ở hiện tại)
  ・Hộ gia đình đang sống tại thành phố Kobe hoặc làm việc tại thành phố Kobe
  ・Những hộ gia đình đã sống tại thành phố Kobe vào thời điểm trận động đất Hanshin Awaji, chịu ảnh hưởng của trận động đất nên hiện sống bên ngoài thành phố.
 • 2. Điều kiện về cấu trúc thành viên gia đình
  ・Chủ yếu là các hộ gia đình bao gồm cha, mẹ với con, vợ với chồng, có từ 2 người trở lên
  ・Những người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 1956
  ・Những người bị thương tật, những người đang nhận trợ cấp bảo hộ sinh hoạt như người sống đơn thân
 • 3. Hộ gia đình có mức thu nhập hàng tháng theo quy định (tổng thu nhập trong năm của hộ gia đình, trừ đi các khoản khấu trừ rồi chia cho 12 tháng) thấp hơn mức nhất định
 • 4. Những hộ gia đình đang gặp khó khăn về vấn đề nhà ở
 • 5. Người đăng kí dự tuyển và người cùng sinh sống không phải là thành viên các tổ chức bạo lực

※Những nhà ở có mục đích đặc thù, thì tùy theo đối tượng đăng kí mà có thể sẽ có thêm các điều kiện khác ngoài điều kiện kể trên

Các loại nhà của thành phố

Nhà của thành phố được chia làm 3 loại: nhà theo điểm, nhà thông thường và nhà có mục đích sử dụng đặc biệt

 • *Nhà theo điểm là gì?
  Tùy theo mức độ khó khăn khi tìm nhà của người đăng kí dự tuyển, điểm số sẽ được đánh cho các hạng mục bao gồm [Tình trạng thu nhập, giá thuê nhà], [Môi trường chung quanh nhà ở], [Tình trạng hộ gia đình]. Người trúng tuyển sẽ được chọn ra từ trong số những người có tổng điểm cao.

 • *Nhà ở có mục đích sử dụng đặc biệt là gì?
  Là những nhà ở được ưu tiên cấp cho những đối tượng là những hộ gia đình đang nuôi con nhỏ, hộ gia đình người cao tuổi, hộ gia đình có người tàn tật , đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Khi đăng kí thì ngoài những điều kiện đăng kí “nhà thông thường” còn cần đáp ứng được nhiều những điều kiện khác tùy theo loại nhà ở.

 • *Nhà thông thường là gì?
  Là nhà ở không thuộc loại theo điểm và loại mục đích đặc biệt. Về tư cách đăng kí, xem mục phía trên.

Về chế độ ưu đãi

Có nhiều số bốc thăm dành cho những người đã nhiều lần không trúng tuyển

Nhằm giúp những người nhiều lần không trúng tuyển và những đối tương ưu tiên (mất nhà do trận động đất Hanshin Awaji, người cao tuổi, người tàn tật, gia đình đơn thân) dễ trúng tuyển hơn, khi tiến hành bốc thăm, dựa trên số lần trượt tuyển và tình trạng của hộ gia đình người tham gia dự tuyển, sẽ có từ 1 đến 8 số bốc thăm được phát cho mỗi người dự tuyển.

*Chỉ những lần trượt tuyển theo đình kỳ đối với “nhà thông thường “ mới được tính. Tuy nhiên, nếu trúng tuyển hoặc được chọn bổ sung thì số lần trượt tuyển sẽ trở về mức 0.

Số lượng số bốc thăm (Xác suất trúng tuyển)

Phân loại 0~4 lần trượt tuyển 5~9 lần trượt tuyển 10 đến 14 lần trượt tuyển 15 lần trượt tuyển trở lên hơn 20 lần là bị loại
Đối tượng thông thường 1 phiếu (1 lần) 3 phiếu (3 lần) 4 phiếu (4 lần) 5 phiếu (5 lần) 6 cái (gấp 6 lần)
Các đối tượng ưu tiên 2 phiếu (2 lần)) 5 phiếu (5 lần) 6 phiếu (6 lần) 7 phiếu (7 lần) 8 cái (gấp 8 lần)

※Đối tượng ưu tiên: Tham khảo bảng các đối tượng ưu tiên sau đây。

Các đối tượng được ưu tiên khi bốc thăm tuyển chọn

 • Những người có giấy chứng nhận là nạn nhân của nhà bị phá hủy toàn bộ (cháy) hoặc phá hủy một nửa (cháy) trong trận động đất Hanshin-Awaji. Những người có nhà đang ở đã bị phá sập hoặc đang có kế hoạch phá sập.
 • Gia đình chỉ có người 65 tuổi trở lên sinh sống (bao gồm gia đình đơn thân)
 • Gia đình chỉ bao gồm Vợ chồng trong đó có 1 người 65 tuổi trở lên (Bao gồm cả những gia đình có người khác trên 65 tuổi)
 • Gia đình có người trên 65 tuổi (bao gồm cả gia đình có vợ hoặc chồng trên 65 tuổi) đồng thời có trẻ dưới 18 tuổi sinh sống
 • Gia đình có người bị thương tật từ cấp độ trung bình trở lên (Sổ thương tật thân thể từ cấp1 đến cấp 4, sổ thương tật thần kinh cấp 1, cấp 2, sổ chứng nhận trẻ có vấn đề về phát triển loại A, B1, người nhận tiền trợ cấp thương tật cấp 1, cấp 2)
 • Gia đình người đơn thân nuôi con chưa đủ 20 tuổi
 • Gia đình có tổng số tuổi của hai vợ chồng hoặc người hứa hôn ít hơn 70 tuổi
 • Gia đình có ít nhất 3 trẻ dưới 18 tuổi cùng sinh sống
 • Gia đình có trẻ dưới tuổi học sinh cấp 2 sinh sống
 • Gia đình có người phải đi chữa bệnh Hansen, có người bị tổn hại do bạo lực gia đình, người Nhật bị bỏ lại ở Trung Quốc (Chuugoku Zanryuu Houjin), những người bị thiệt hại do các hành vi phạm pháp gây ra

Chi tiết xin liên hệ

Kobe Sumai Machizukuri Kosha
TEL: 078-647-9804

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 10 năm 2013. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.