• Di chuyển vào / raThông tin về đăng ký hộ khẩu ( đăng ký người nước ngoài cũ)

Từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 sẽ bỏ luật đăng ký người nước ngoài và chuyển sang chế độ đăng ký hộ khẩu dành cho người cư trú là người nước ngoài.


Đọc thêm

 • Những trường hợp trên giấy cư trú ghi là người vĩnh trú, người cư trú trung và dài hạn có thời gian cư trú tại nhật trên 3 tháng thì sẽ được nhận cấp thẻ lưu trú.
 • Theo nguyên tắc thủ tục đăng ký sẽ được làm tại ban thị dân ủy ban nhân dân quận nơi người đó đăng ký cư trú.
  Nhưng trường hợp người đăng ký không đi được hay trường hợp người đăng ký chưa đủ 16 tuổi, thì người trong gia đình đủ 16 tuổi cùng sống chung sẽ đại diện làm các thủ tục đăng ký. Khi làm các thủ tục đăng ký phải mang theo thẻ lưu trú hay giấy chứng nhận cư trú vĩnh viễn.

*Nhưng, trường hợp chậm làm giấy tờ, thì phải viết giấy giải thích lý do và gửi cho tòa án sơ thẩm, có khi sẽ bị tòa án thẩm vấn và đóng tiền vi phạm cao nhất là 50.000 yên.

Người mới nhập quốc

<thời gian làm giấy đăng ký>

Tính từ ngày vào nhật, trong vòng 14 ngày sau khi có địa chỉ nơi ở.

<địa điểm nơi đăng ký>

Ban thị dân ủy ban nhân dân quận nơi có địa chỉ mới

< giấy tờ cần thiết>

 • Tất cả hộ chiếu của người chuyển đến
 • Tất cả thẻ lưu trú của người chuyển đến (trường hợp không được cấp tại sân bay thì không cần), hoặc là giấy chứng nhận người vĩnh trú.
 • Trường hợp đến nhật cùng gia đình hoặc trường hợp đăng ký cư trú vào địa chỉ mà gia đình đang sinh sống thì cần giấy chứng minh quan hệ gia đình được phát hành tại cơ quan nhà nước sở tại như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu ( bản chính và bản dịch tiếng nhật)  Bản dịch tiếng nhật phải có chữ ký của người dịch.

Trường hợp người chuyển vào từ bên ngoài thành phố Kobe

Là các loại giấy tờ đăng ký khi chuyển nhà từ bên ngoài vào trong thành phố Kobe. Thời gian làm giấy đăng ký trong vòng 14 ngày sau khi chuyển vào trong thành phố.

<thời gian làm giấy đăng ký>

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển vào trong thành phố ( không phải là giấy đăng ký chuyển đi của thành phố,làng, thôn, tại nơi địa chỉ cũ)  

< địa điểm nơi đăng ký>

Ban thị dân ủy ban nhân dân nơi có địa chỉ mới.

<giấy tờ cần thiết>

 • Giấy chứng nhận chuyển đi ( nhờ thành phố, làng , thôn nơi có địa chỉ cũ phát hành)
 • Tất cả thẻ lưu trú hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú của người chuyển đến
 • Thẻ thông báo mã số cá nhân hoặc Thẻ mã số cá nhân

Trường hợp chuyển đi từ thành phố Kobe

Là các giấy tờ loại giấy tờ đăng ký khi chuyển ra khỏi thành phố Kobe. Khi đăng ký, ủy ban nhân dân quận sẽ phát hành các loại giấy chứng nhận chuyển đi, nên sau khi chuyển sang địa chỉ địa chỉ mới trong vòng 14 ngày xin hãy đi đăng ký chuyển đến tại thành phố, làng , thôn nơi có địa chỉ mới. Cả trường hợp ra nước ngoài, trường hợp được cấp phép tái nhập quốc, những người có dự định sống tại nước ngoài trên 1 năm cũng phải đăng ký chuyển đi. Trường hợp chủ hộ là người chuyển đi, sau khi quyết định một người trong gia đình đang sống tại địa chỉ cũ làm chủ hộ mới thì phải đăng ký thay đổi chủ hộ.

<thời gian đăng ký>

Có thể đăng ký trước 14 ngày so với ngày dự định chuyển đi.sau khi chuyển đi cũng có thể đăng ký. Trong trường hợp này phải đăng ký trong vòng 14 ngày kể từ ngày dọn đi( có thể đăng ký bằng đường bưu điện)

<địa điểm nơi đăng ký>

Ban thị dân ủy ban nhân dân nơi có địa chỉ mới

<giấy tờ cần thiết>

 • Giấy tờ có thể chứng minh là người chuyển đi của người đến đăng ký như bằng lái xe, giấy chứng nhận vĩnh trú, thẻ lưu trú
 • Giấy chứng nhận đang tham gia bảo hiểm y tế người cao tuổi thời kỳ sau, bảo hiểm sức khỏe quốc dân của người đến đăng ký chuyển đi
 • Thẻ thông báo mã số cá nhân hoặc Thẻ mã số cá nhân

Thay đổi địa chỉ giữa các quận trong thành phố Kobe

Là các loại giấy tờ đăng ký khi chuyển địa chỉ từ quận A sang quận B của thành phố Kobe. ( ví dụ: chuyển từ quận Suma sang quận Chuo). Xin hãy đăng ký chuyển đến tại ủy ban nhân dân quận B của địa chỉ mới trong vòng 14 ngày kể từ sau khi chuyển nhà (ví dụ: trường hợp chuyển từ quận Suma sang quận Chuo thì đăng ký tại ủy ban nhân dân quận Chuo)

<thời gian đăng ký>

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển địa chỉ

<địa điểm nơi đăng ký>

Ban thị dân ủy ban nhân dân nơi có địa chỉ mới

<giấy tờ cần thiết>

 • Tất cả giấy chứng nhận vĩnh trú hoặc thẻ lưu trú của người chuyển đến
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với người đang tham gia bảo hiểm y tế người cao tuổi thời kỳ sau, bảo hiểm sức khỏe quốc dân.
 • Thẻ thông báo mã số cá nhân hoặc Thẻ mã số cá nhân

Chuyển địa chỉ trong cùng một quận

<thời gian đăng ký>

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển địa chỉ

< địa điểm nơi đăng ký>

Ban thị dân ủy ban nhân dân nơi có địa chỉ mới

<giấy tờ cần thiết>

 • Tất cả giấy chứng nhận vĩnh trú hoặc thẻ lưu trú của người chuyển đến
 • Thẻ thông báo mã số cá nhân hoặc Thẻ mã số cá nhân

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 12 năm 2012. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.