• Các cở sở công cộngCác hiệp hội giao lưu quốc tế tại các địa phương khác

Các hiệp hội giao lưu quốc tế tại các địa phương khác

Tỉnh Hyogo

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo Trung tâm thông tin dành cho người nước ngoài WEB

Tổ chức Sáng tạo Văn hóa quốc tế Akashi

WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ashiya WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Amagasaki WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Awaji
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kakogawa WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sanda WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Tanba WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Toyooka WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Nishinomiya WEB
Văn phòng đương sự Giao lưu trong nước Tập đòan Giao Lưu Văn hóa quốc tế Himeji - WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Miki WEB

Phủ Osaka

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka WEB
Tài đoàn giao lưu quốc tế phủ Osaka WEB
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Minoo WEB
Hiệp hội Giao Lưu Quốc tế Toyonaka WEB

Phủ Kyoto

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kyoto WEB
Tài đoàn pháp nhân trung tâm quốc tế phủ Kyoto WEB

Tỉnh Shiga

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Tài đoàn pháp nhân hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shiga WEB

Tỉnh Nara

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Tài đoàn pháp nhân hiệp hội giao lưu quốc tế Nara Silkroad Hirosi Kinen WEB

Tỉnh Wakayama

Tên tổ chức Địa chỉ liên lạc
Tài đoàn pháp nhân hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Wakayama WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.