• Cuộc sống ở Nhật BảnHoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện

Đóng góp quần áo

Tên tổ chức Ngôn ngữ hỗ trợ Điện thoại liên lạc, tham khảo
Tổ chức pháp nhân NPO Trung tâm quần áo cứu viện Nhật Bản
NPO法人日本救援衣料センター
Tiếng Nhật WEB
AAA Asia và Africa
AAAアジア&アフリカ
Tiếng Nhật WEB

Tặng sách

Tên tổ chức Ngôn ngữ hỗ trợ Điện thoại liên lạc, tham khảo
Tổ chức pháo nhân đặc thù phi lợi nhuận Shaplaneer - hiệp hội hợp tác hải ngoại của người dân thành phố
特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による海外協力の会
Tiếng Nhật Nhật WEB
Tổ chức pháp nhân Shantee hội tình nguyện quốc tế
社団法人 シャンティ国際ボランティア会
Tiếng Nhật
Nhật
WEB

Tặng tem đã sử dụng

Tên tổ chức Ngôn ngữ hỗ trợ Điện thoại liên lạc, tham khảo
Hội thiên chúa giáo Nhật bản,
hội hiệp tác y liệu quốc tế (JOCS)Cục sự vụ Kansai
日本キリスト教海外医療協力会(JOCS) 関西事務局
Tiếng Nhật WEB
Tổ chức pháo nhân đặc thù phi lợi nhuận Shaplaneer - hiệp hội hợp tác hải ngoại của người dân thành phố
特定非営利活動法人 シャプラニール=市民による海外協力の会
Tiếng Nhật
Nhật
WEB

Tặng bưu thiếp đã viết hỏng

Tên tổ chức Ngôn ngữ hỗ trợ Điện thoại liên lạc, tham khảo
QUỹ giáo dục của Asia Thiên chúa giáo
アジアキリスト教教育基金
Tiếng Nhật WEB
Tổ chức pháp nhân đặc thù phi lợi nhuận Hungerfree World
特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド
Tiếng Nhật
Nhật
WEB
Tổ chức hợp tác quốc tế NPO Joysafe (Tổ chức pháp nhân Tổ chức hiệp tác quôc tế kế hoạch hóa gia đình)
公益財団法人ジョイセフ(JOICFP)
Tiếng Nhật
Nhật
WEB
Tổ chức pháp nhân Hiệp hội hữu nghị Asia
社団法人 アジア協会アジア友の会
Tiếng Nhật WEB

Người muốn tham gia hoạt động tình nguyện

Tên tổ chức Ngôn ngữ hỗ trợ Điện thoại liên lạc, tham khảo
Hội đồng phúc lợi xã hộithành phố Kobe.
Trung tâm thông tin tình nguyện
神戸市社会福祉協議会 ボランティア情報センター
Tiếng Nhật WEB
TELL tiếng Anh

 

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 9 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.