• Trình độ chuyên mônChứng chỉ tiếng Nhật

BẰNG NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ JLPT
JLPT
Số lượng người học Nhật ngữ trên các nước đã tăng lên. Các du học sinh học tiếng Nhật đang học ở nước ngoài thì cơ hội sử dụng tiếng Nhật một cách thực tế đang tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, các phản ánh ngày càng nhiều về việc mong có sự đánh giá và chứng nhận một cách khách quan về tiếng Nhật đã đạt được. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, "Kỳ thi năng lực Nhật Ngữ" đã được thực hiện từ năm 1984.

WEB
KIỂM TRA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG J.TEST
J.TEST
KIỂM TRA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG (J.TEST) là kỳ thi đánh giá một cách khách quan Năng lực Nhật Ngữ của người nước ngoài và được thực hiện từ năm 1991. Hằng năm có hơn 70.000 người như nhân viên công ty, du học sinh, các sinh viên học tiếng Nhật tham dự. Một năm tổ chức 6 lần.

WEB
KIỂM TRA TIÊNG NHẬT ĐÀM THOẠI JSST
JSST
JSST là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật đàm thoại mà có thể dự thi qua điện thoại một cách dễ dàng. Vì kỳ thi có thể đánh giá được năng lực vận dụng tiếng Nhật một cách dễ dàng, cho nên nhiều xí nghiệp hoặc các học viên học Nhật ngữ thường dùng. JSST thì khác với các kỳ thi kiểm tra trên giấy thông thường như hỏi về các kiến thức liên quan tới tiếng Nhật, mà đó là kỳ thi kiểm tra khả năng vận dụng tiếng Nhật.Việc kiểm tra khả năng hội thoại dựa vào việc sử dụng những kiến thức liên quan tới tiếng Nhật như phát âm, ngữ pháp, từ vựng ...để tạo thành tổ hợp " ở nơi đó, vào thời gian đó..." Nói là cái mình tự nghĩ, tự sáng tạo. Kỳ thi sẽ yêu cầu hội thoại bằng tiếng Nhật bằng cách đưa ra các đề tài để người dự thi phải suy nghĩ và sáng tạo, qua đó sẽ đánh giá được khả năng vận dụng tiếng Nhật như thế nào, nhất là trong tiếng Nhật thương mại.

WEB
KỲ THI LƯU HỌC SINH NHẬT BẢN EJU
EJU
Kỳ thi Du học sinh Nhật Bản là kỳ thi nhằm đánh giá kiến thức cơ bản và năng lực tiếng Nhật ở mức độ cần thiết đối với các người nước ngoài có nguyện vọng thi vào các trường đại học của Nhật.

WEB
BJT
BJT KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI
Tổ chức JESTO vào năm 2008 thì đã ngưng hoạt động.

WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2015. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.