• Nhà ởChương trình homestay (Lưu trú nhà dân)

Chương trình đến ở trọ và thăm nhà người Nhật

Tên Ngôn ngữ URL
Chương trình đến ở trọ(Homestay) tại Nhật Tiếng Nhật
Trung
Anh
Hàn
Đức
Tây Ba Nha
WEB
Mạng Homestay (Homestay Web) Tiếng Nhật
Anh
WEB
Hiệp hội quốc tế về trải nghiệm cuộc sốngtại Nhật Bản
EIL
Tiếng Nhật
Anh
WEB

Việc phiên dịch được tiến hành dựa trên thông tin xác thực vào thời điểm tháng 6 năm 2014. Sau này, có thể sẽ có sự hình thành hệ thống mới hoặc có sự thay đổi hệ thống vì vậy xin quý vị chú ý. Trang web theo đường link do người thiết kế chịu trách nhiệm vận hành, thành phố Kobe hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.