• Y tế và sức khỏeTHÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

Danh sách cửa sổ tư vấn

Cửa sổ tư vấn sức khỏe liên quan đến dịch Covid-19.
Số điện thoại: 078-322-6250(Hoạt động 24/7, hỗ trợ đa ngôn ngữ)

Trang web của thành phố Kobe (Danh sách cửa sổ tư vấn)

Đường dây tư vấn về chương trình tiêm vắc-xin COVID-19

Số điện thoại: 078-277-3320
Hỗ trợ các thứ tiếng: Việt, Nhật, Anh, Trung, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tagalog (Phi-lip-pin)

Trang web của thành phố Kobe (Trung tâm đường dây nóng)