• Panganganak・PagkamatayRubella o German Measles

Mag-ingat sa Rubella o German Measles

Para sa pag-aalis ng Rubella o German Measles sa taon

Aalisin ang paglitaw ng Congenital Rubella Syndrome nang maaga hanggat maaari, at isusulong din ang mga inisyatibosa Kobe City batay sa nasyonal na alintuntunin na naglalayong matanggal ang Rubella sa taon 2020.

Tungkol sa Rubella o German Measles

Kapag ang babaeng nagbubuntis sa loob ng unang 3 buwan ng pagbubuntis ay nahawahan, nataas ang posibilidad na mahawaan din ang sanggol, ang resulta nito ay maaaring magkaroon ng kapansanan sa born heart, mata, o tainga na tinatawag na congenital rubella syndrome ang ipapanganak na bata. Samakatuwid, ang sumusunod na tao ay dapat nabakunahan ng aktibo upang maiwasan ang pagkakahawa lalo na ang mga buntis.

  • (1) Asawa ng buntis, anak o iba pang kapamilya na kasamang namumuhay
  • (2) Ang mga nagbabalak magbuntis
  • (3) Puerperium Madali

Sinusuportahan naming ang Rubella Antibody Test at ang Vaccination
※ Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan sa Health and Welfare Department ng bawat ward office.(Mag-click ditto para sa counter ng ward office

Ang Rubella o German Measles ay

  • (1) Nakukuha ito sa pamamagitan ng paglanghap ng rubella virus sa taglay ng pag-ubo at pagbahin.
  • (2) Ang panahon ng pamimisa ng itlog ay 14 hanggang 21 araw pagkatapos ng impeksyon (average 16 hanggang 18 araw).
  • (3) Kasama sa mga sintomas ang pulang pantal na nagkalat mula sa mukha hanggang sa buong katawan, lagnat, pamamaga ng lymph node sa likod ng tainga at leeg.
  • (4) Ang nahawa ng rubella sa maagang panahon ng pagbubuntis ay maaari ring makaapekto sa sanggol sa sinapupunan, na nagdudulot ng sakit sa puso at kapansanan sa mata at tainga (Congenital Rubella Syndrome).

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Setyembre, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.