• KalamidadPaghahanda para sa kalamidad

Paghahanda para sa kalamidad

Counter sa konsultasyon para sa mga banyaga sa oras ng kalamidad

Sa oras na may maganap na kalamidad, ang KICC ay maglalaan ng counter para sa konsultasyon ng mga banyaga, magbibigay dito ng mga naaayong impormasyon at gabay para sa mga ikukunsulta.

Kobe International Community Center

Lugar : Asta Kunizuka 1-Bankan, South Building 4F 5-3-1, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 653-0036

TEL : 078-742-8705

Impormasyong pang-kalamidad

Binalangkas na mga calamity card upang mas madaling maintindihan ang pag-responde sa oras na magkaroon ng kalamidad.

(Sa kasalukuyan 2022.2) Ito ay ginawa para sa mga banyaga na naninirahan sa Kobe City at ipinamamahagi sa KICC, paaralan ng mga banyaga at ng Ward Office.

Silungan

Itinatalaga ang mga Paaralan ng Elementarya, Junior High School at mga Pampublikong Pasilidad na malapit sa tinitirahan upang maging silungan .

- Mapa ng Silungan (mag-link sa site ng yahoo, nihongo lamang)

WEB

- Tungkol sa mapupuntahan sa paglikas sa oras ng kalamidad (Emergency Shelter ・ Silungan)

PDF(109.67 KB)

Batay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Septyembre, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.