• TransportasyonSertipiko sa garahe・Pagpapatala ng sasakyan

Sertipikasyon sa garahe

Mga pamamaraan ng proseso ( aplikasyon para sa Automobile Storage Location Certification, Storage location Notification (Automobile Storage Location Notification, Light Vehicle Storage Location Notification)  ) sa estasyon ng pulisya.

Pagpapatala ng sasakyan

  • Kobe Transport Supervision Department Hyogo Land Transport Department (Uozaki Government Building)
  • 34-2 Uozaki-cho, Higashinada-ku Kobe

Kobe Registration Application Guidance: 050-5540-2066
Inspection: 078-453-1102
Maintenance and Security: 078-453-1103

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Setyembre, 2009.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.