• Mga materyales sa pag-aaral ng NihongoJapanese Textbook para sa Pamumuhay(nilikha ng KFC)

Life Japanese Textbook (Nilikha ng KFC)

Sa Kobe City, sa pakikipagtulungan ng NPO Kobe Settlement Alien Support Center (KFC) , ay nilikha ang
 “Life Japanese Textbook Nadeshiko Japanese” para madaling malaman ng mga dayuhang naninirahan sa Kobe ang Nihongo na kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay


Bilang karagdagan, para sa mga boluntaryong magtuturo ng Nihongo gamit ang aklat na ito ay lumikha din ng “Manual para sa Pagtuturo”. Ang mga ito ay malayang mai-download mula sa ibaba, kaya mangyaring gamitin ang mga ito.

“Manual para sa Pagtuturo” para sa kapakanan ng magtuturo

Manual para sa Pagtuturo (Lesson 1~12) (431.17 KB)

♪ Life Japanese Textbook ♪

♪ Sangguniang Materyal ♪

♪ Nihongo sa pamumuhay 500 kataga ♪