Tungkol sa amin.

神戸国際
コミュニティセンター
KICCへようこそ

Ang Kobe International Community Center ay itinatag para sa layunin ng “Regional Internalization”, “Na lumilikha ng isang lungsod na madali ang makapamuhay para sa mga dayuhan” at “Nagpo-promote sa mga mamamayan ng international exchange”. Nagbibigay kami ng mga impormasyon tungkol sa munisipalidad at sa pamumuhay na nasa iba-ibang wika, nagbibigay ng One Stop Service para sa mga konsultasyon sa pamumuhay at nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo upang maisulong ang International Exchange. Inaasahan namin ang inyong paggamit.

Mga serbisyo ng KICC

1 Pagsasagawa ng konsultasyon at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay na nasa iba’ t ibang wika.

Pagtugon ng staff sa iba’t ibang wika

 • Nilalaman

  Pagtugon ng staff sa iba’t ibang wika

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes

  ※Maaaring gamitin ang serbisyo ng paggamit ng tablet kapag wala ang tagasalin ng wika.

 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Konsultasyon sa pamumuhay/administrasyon at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay

 • Nilalaman

  ・Konsultasyon tungkol sa araw-araw na pamumuhay
  ・Pagbibigay ng mga impormasyon na may kinalaman sa administrasyon ng Kobe at ng tungkol sa pamumuhay

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes
 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Konsultasyon sa imigrasyon tungkol sa residensya ※Kailangan ng reserbasyon

 • Nilalaman

  ①Konsultasyon sa katayuan ng residensya sa imigrasyon, konsulta sa aplikasyon ng naturalization at iba pang mga pamamaraan ng administrasyon.
  ②Konsultasyon tulad ng tungkol sa pag-proseso ng residensya at paglalaan ng pangkalahatang impormasyon.

 • Mga araw

  ①Ika-1 at 3 Miyerkules ng buwan
  ②Ika-2 Biyernes ng buwan

 • Oras

  ①13:00〜16:00
  ②13:30~16:30

Propesyonal na konsultasyon
※Kailangan ng reserbasyon kung kailangan ng tagasalin ng wika (Ingles, Intsik, at iba pang wika na tinutugunan sa konsulta)

Citizens Consultation Room ng Kobe City Office
※Kailangan ng reserbasyon/maaaring magpadala ng

 • Lugar

  1F Building 2 Kobe City Office

 • Mga araw

  ①Problema sa trabaho: ika-1 at ika-3 Huwebes ng buwan
  ②Social Insurance at National Pension: ika-2 at ika-4 Huwebes ng buwan
  ③Buwis: ika-1 at ika-3 Biyernes ng buwan

 • Oras

  13:00〜16:00

2 Pag-interpret ng wika/ pagsasalin ng wika

Serbisyong pagsasalin ng wika sa pamamagitan ng telepono sa loob ng ward office

 • Nilalaman

  Nagbibigay ng mga serbisyong interpretasyon ng maraming wika para sa mga dayuhan na hindi nakakaintindi ng Nihongo sa tanggapan ng ward office.

 • Mga araw

  Ingles
  Lunes~Biyernes
  Intsik
  Lunes~Biyernes
  Korean
  Biyernes
  Espanyol
  Martes at Huwebes
  Portoguese
  Huwebes
  Vietnamese
  Lunes at Miyerkules
  Filipino
  Miyerkules
  Nepali
  Lunes
  Thailand
  Martes
  Indonesian
  Biyernes
 • Oras

  10:00〜12:00
  13:00〜17:00

  *maaaring tumugon sa tawag sa telepono simula 9:00am

Pagsama ng tagasalin ng wika ※Kailangan ng reserbasyon

 • Nilalaman

  Maaaring magpadala ng mga boluntaryong tagasalin ng wika (11 wika) sa mga tanggapan ng ward at iba pang pampublikong institusyon sa siyudad ng Kobe para sa proseso at konsultasyon ng mga dayuhan na ahindi nakakaintindi ng Nihongo.

 • Mga araw

  Kailangan ng kosultasyon

 • Oras

  Sa anumang oras

Mag-click dito para sa mga detalye

Pag-interpret at pagsalin ng wika sa oras ng kalamidad

 • Nilalaman

  Sa oras na magkaroon ng malaking kalamidad katulad ng palindol at pagbaha, ay magsasagawa ng serbisyong aktibidad na pag-interpret at pagsasalin ng wika sa mga evacuation center at mga tanggapan ng ward para sa mga dayuhan na hindi kayang makipag-komunikasyon sa Nihongo.

 • Mga araw

  Sa anumang araw

 • Oras

  Sa anumang oras

Naghahanap ng mga boluntaryo

3 Nagbibigay ng serbisyo na matutunan ang Nihongo at Kultura ng Japan

Tungkol sa mga programa

Ang KICC ay sumusuporta upang maging madali ang pamumuhay ng mga dayuhan sa siyudad ng Kobe, at isang lugar kung saan maaaring magkaroon ng international exchange ang mga dayuhan at mga Hapon. Ang layunin ng programang ito ay, matutunan ang Nihongo at kultura na kinakailangan upang makapamuhay, sa pamamagitan ng pag-aaral kasama ang mga Nihongo Volunteer ay magkakaroon ng unawaan ang mga dayuhan at mga Hapon.
Ang KICC ay hindi isang paaralan ng Nihongo. Ang iyong supporter ay, isang boluntaryo na tumutulong sa pag-aaral.

Kurso

Maaaring pumili ng isa sa Nihongo, Kaligrapiya, at pag-aayos ng bulaklak.

Mag-click ditto para sa mga detalye(248.31 KB)
Mga Nihongo Class sa loob ng siyudad ng Kobe

4 Ibento

・Kobe International Exchange Fair

Upang makapag-ambag sa pagsulong ng “Internalization” ng Kobe, ang International Cooperation at mga Exchange Group na aktibo lalo na sa Kobe City ay nagpapalawak ng nilalaman ng mga aktibidad upang maipakilala sa mga mamamayan upang mahikayat na lumahok at makiisa sa international cooperation at exchenge groups. Ito ay ginaganap isang beses sa loob ng isang taon (Marso) na may layuning mapalalim ang pag-unawa ng mga mamamayan sa iba’t ibang kultura at tradisyon.

・Kobe Community Forum

Ang layunin ng mga mamamayan ng Kobe, kabilang ang mga dayuhan, ay magkaroon ng isang lugar kung saan ang mga tao na may iba’t ibang opinion at mga kaalaman ay maaaring makipag-usap sa bawat isa upang makilala ang Multiculturalism at palakasin ang koneksyon sa pagitan ng mga tao at komunidad. Ang kaganapang ito ay nangyari noong 2017.

5 Iba pang mga serbisyo

Pagpapahiram ng aklat

Ang ilan sa mga textbook na ginagamit ng nag-aaral ng Nihongo at aklat na ginagamit ng mga Nihongo Volunteer (Pagtuturo ng Nihongo), ay maaaring hiramin sa loob ng isang lingo.

International exchange bulletin board

Maaaring magpalitan ng impormasyon katulad ng palitan ng wika ng mga dayuhan at mga Hapon (patakaran na walang kinalaman sa negosyo) at boluntaryong aktibidad, pag-aabutan ng mga bagay o mga impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng bulletin board sa loob ng KICC.

KOBE Free Wi-Fi

Maaaring gumamit ng Free Wi-Fi sa loob ng KICC

Conference room (may bayad)

Ang conference room ay maaaring gamitin ng mga international exchange organization na non-profit at ang layunin ay pagtataguyod ng international exchange sa pagitan ng mga mamamayan at mga grupo na naka-rehistro sa KICC.
Ang aplikasyon sa paggamit ng conference room ay ika-10 ng ika-2 buwan bago ang buwan ng araw na nais gamitin (sa sususnod na regular na araw kapag natapat ng Sabado, Linggo at Pista Opisyal) ay isasagawa.
Halimbawa) Nais gamitin ang conference room ng Setyembre 20 → Hulyo 10, ang aplikasyon.

Conference Room A/B

 • Kapasidad

  30 katao

 • Bayad at Oras ng Paggamit

  2 oras
  1,800 yen
  4 na oras
  3,200 yen
  6 na oras
  4,800 yen
  8 oras
  6,100 yen
  10 oras
  7,100 yen
  dagdag na 1 oras
  900 yen

Malaking Conference room (A/B pinag-isa)

 • Kapasidad

  60 katao

 • Bayad at Oras ng Paggamit

  2 oras
  3,400 yen
  4 na oras
  6,100 yen
  6 na oras
  9,100 yen
  8 oras
  11,500 yen
  10 oras
  13,400 yen
  dagdag na 1 oras
  1,700 yen

Makipag-ugnayan sa

Lugar
2F Kobe Commerce and Industry Center Building, 5-1-14 Hamabedori, Chuo-ku, Kobe City
TEL

078-291-8441 (opisina oras ng pagtanggap ng tawag: regular na araw 9:00~17:30 wala kung Linggo at Pista Opisyal)

078-291-8442 (counter oras ng pagtanggap ng tawag: regular na araw 9:00~20:00 Sabado 10:00~17:00 wala kung Linggo at Pista Opisyal)

FAX
078-291-0691
E-mail

kic03@kicc.jp

Oras pagbubukas
Lunes~Biyernes 10:00~20:00 Sabado 10:00~17:00 sarado kung araw ng Linggo, Pista Opisyal at katapusan at panimula ng taon

Si Kokko
ang mascot character ng KICC

KICCマスコットキャラクター カモメの「コッコ」

Ito si “Kokko”, isang seagull, ang mascot character ng KICC. Kinuha sa unang panitig ng mga salitang Kobe・Kokusai・Koryu ang “Ko”, at ginawang pangalan. Ang ulo ay mundo, ang necktie ay Port Tower po. Salamat!

Kaarawan
Mayo 29, nang itinatag ang Kobe International Community Center
Kasarian
Isang masayahin at kamangha-manghang batang babae
Hobby
Tumingin sa lungsod ng Kobe mula sa Port Tower Paminsan-minsan ay nanghuhuli ng isda Paglalakbay

Espesyal na kasanayan
Iguhit ang watawat sa buong mundo
Pangarap
Maging master ng wika (?) nag-aaral sa kasalukuyan
Sa totoo lang…
Maaaring makalipad kung magsisikap