• Konsultasyon
  KOBE Living Guide

  Konsultasyon

  Tutulungan ka naming lutasin ang iyong suliranin sa buhay.

 • Kaalaman
  KOBE Living Guide

  Kaalaman

  Tutulungan ka namin matuto tungkol sa wika at kulturang hapon.

 • Pandaigdigan pakikipagpalitan
  KOBE Living Guide

  Pandaigdigan pakikipagpalitan

  Maaari kang makisaya at makihalubilo sa mga Hapon at naninirahang dayuhan sa pagdiriwang.

 • KOBE Living Guide

  Konsultasyon

  Tutulungan ka naming lutasin ang iyong suliranin sa buhay.

 • KOBE Living Guide

  Kaalaman

  Tutulungan ka namin matuto tungkol sa wika at kulturang hapon.

 • KOBE Living Guide

  Pandaigdigan pakikipagpalitan

  Maaari kang makisaya at makihalubilo sa mga Hapon at naninirahang dayuhan sa pagdiriwang.

Pambansang Sentro ng Komunidad ng Kobe

Kami ay nagbibigay ng suporta sa ibat-ibang wika para sa dayuhan. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling ipagbigay alam sa amin. Ang KICC ay naghahanda ng ibat-ibang kaganapan. Inaanyayahan ka namin na bumisita para madagdagan ang aming kaalaman at inaasahan namin ang iyong pagbisita.

Mga seleksyon ng serbisyo na inaalok sa KICC
 • Pag-aaral ng wikang hapon at suporta sa pamumuhay
 • Konsultasyon sa Visa
 • Pagsasalin ng salita
 • Kaganapang pang Kultural (Seremonya ng tsaa, Kaligrapya, paraan ng pagsuot ng yukata, atbp.)

Tungkol sa KICC
Saradong araw ng Sentro
 • Ngayong araw
 • Sarado