• Iba't Ibang PasilidadSimbahan・Mosque・Synagogue

Listahan ng Simbahan

Pangalan Maaaring kontakin sa Wika
Kansai Kakyo Christian Church 2-24-9 Nakayamate-dori Chuo-ku, Kobe City
TEL: 078-241-7091
Nihongo, Intsik
Guan Tomb 7-3-2 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

WEB
Nihongo

Bagwan Mahapir Swani

Jane Temple (Jainism)

3-7-5 Kitano-machi Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-241-5995 
 
Kobe Muslim Mosque

2-25-14 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-231-6060

WEB
Nihongo, Ingles
Kobe Central Catholic Church

1-28-7 Nakayamate-dori, chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-221-4682 
 
Nihongo, Ingles
Kobe St. Micheal’s Church

5-11-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-351-3463

WEB
Nihongo, Ingles

Kobe Christian Orthodox Church

(Greece Orthodox, Russian Orthodox)

1-4-11 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-221-4925

WEB
Nihongo
Grace Kobe Baptist Church

1-7-27 Yamamoto-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-231-7187

WEB
Nihongo
Zainichi Korea Kobe Eastern Church

6-4-8 Higure-dori, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-241-5253

078-882-5233


WEB
Nihongo, Korean
Church of Christ in East Kobe

658-0058

3-7-11 Mikage, Higashinada-ku, Kobe City

TEL: 078-851-4334

WEB
Nihongo
Takatori Catholic Church

3-3-8 Kaiuncho, Nagata-ku, Kobe City

TEL: 078-731-8300

WEB
Nihongo
Church of Christ in Kobe

9-16 Hanakumacho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-341-2598 

WEB
Nihongo
Kobe Nonobiki Church

6-2-2 Kumauchi Chuo-ku, Kobe City
TEL: 078-291-0519


WEB
Nihongo
Seveth Days Adventist Church

4-2-11 Hashidori Kumauchi, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-221-2733 

WEB
Nihongo
Japan Christ Reformed Church

657-0817

8-5-1 Uenodori, Nada-ku, Kobe City

TEL: 078-861-2313

WEB
Nihongo
Kansai Jewish Order

650-0002

4-12-12 Kitanocho, Chuo-ku, Kobe City

TEL: 078-242-7254

WEB
Nihongo, Ingles, Hebreo

Church of Christ

Kobe Glory Church

4-16-1 Shimoyamatedori, Chuo-ku, Kobe City
TEL: 078-331-2286


WEB
Nihongo

※ Ang ibang nais malaman tungkol sa mga simbahan ay sa church.com

Nababatay sa data na maaaring kumpirmahin hanggang Hunyo, 2015.
Maging maingat sa maaaring pagkakaroon ng panibagong sistema, at mga pag-iiba ng mga sistema.
Ang homepage-link ay responsibilidad ng lumikha, walang anumang responsibilidad ang Kobe City sa mga nilalaman nito.