• Medikal・KalusuganAng tungkol sa bagong Coronavirus

Listahan ng mga tanggapan para sa konsultasyon

Ang tanggapan ng konsultasyon sa kalusugan na nakatuon sa New Coronavirus
Tel. No:078-322-6250(24 oras ang tanggapan:Maaaring makatugon sa iba't-ibang wika)

Kobe City HP(Listahan ng mga tanggapan para sa konsultasyon)

Mga bagay tungkol sa Coronavirus Vaccination Call Center

Tel. No: 078-277-3320
Mga wikang maaaring matugunan: Nihongo, Ingles, Intsik, Korean, Espanyol, Portogues, Vietnam, Tagalog

Kobe City HP(Call Center)